Скоромовка

Ящірка від дощику

В щілинку під ліщинку

Швидко шмигнула.

Йди іще, дощику!