Кол-во строк: 
Заголовок Автор Просмотры
Українська мова 4 клас тема ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ № 2 Автор: Безносенко Діана 3907
Українська мова 4 клас тема АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ТАБЛИЦЯ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В ОДНИНІ Автор: Безносенко Діана 3459
Українська мова 4 клас тема ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА У РЕЧЕННІ Автор: Безносенко Діана 3779
Українська мова 4 клас тема ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ПРИКМЕТНИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМАХ, ВВЕДЕННЯ ЇХ У ТЕКСТ Автор: Безносенко Діана 4007
Українська мова 4 клас тема ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -ськ-, -зьк-, -цьк- Автор: Безносенко Діана 3753
Українська мова 4 клас тема УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ Автор: Безносенко Діана 6138
Українська мова 4 клас тема УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ Автор: Безносенко Діана 3766
Українська мова 4 клас тема УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ДЛЯ ВСЕБІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТІВ Автор: Безносенко Діана 3188
Українська мова 4 клас тема ФОРМИ ДАВАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ ОДНИНИ ПРИКМЕТНИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ Автор: Безносенко Діана 3112
Українська мова 4 клас тема ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МНОЖИНІ Автор: Безносенко Діана 5163