Українська мова 4 клас тема ДІЄСЛОВА НА -ся (-сь)

ДІЄСЛОВА НА -ся (-сь) 

Мета: вчити учнів дотримувати літературної вимови і правопису дієслів на -ся (-сь); утворювати і пояснювати (за зразком) значення дієслів на -ся (-сь), уживати їх під час побудови речень, у зв’язному мовленні; розвивати уважність, спостережливість, мовлення учнів, вміння аналізувати; виховувати любов до мови, природи. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Вправа 314 

— Який заголовок ви дібрали до вірша? (Ранок) 

— Прочитайте дієслова минулого часу, їхні число і рід (в однині). 

2. Робота над прислів’ями 

— Прислів’я та приказки прочитайте, поясніть, спишіть. Дієслова чоловічого роду минулого часу підкресліть, зазначаючи питання, на які вони відповідають. 

1) Не говори про все, що вичитати з книг зумів, а говори про те, що, прочитавши, зрозумів. 2) Прислів’я сказав — дорогу показав, приказку сказав — душу розрадив. 3) Не той багато прожив, кому багато років, а той, хто багато зробив. 4) Ще нічого не зробив, а вже відпочити сів. 5) Як їв, то аж упрів, а як працював, то аж задрімав. 

3. Каліграфічна хвилинка 

Тр ам мв ва ай трамвай 

— Запишіть речення про правила переходу вулиці після виходу з трамвая.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про літературну вимову і правопис діє- слів на -ся (-сь). 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Спостереження за мовним матеріалом 

— Прочитайте твердження. Чи можете ви так сказати про себе? Підкресліть дієслова. Що спільного вони мають? 

Ніколи не запізнююсь. 

Вітаюсь зі знайомими. 

У громадському транспорті поступаюся місцем дорослим. 

— Як слід вимовляти і писати дієслова на -ся (-сь)? 

— У дієсловах 2-ї особи однини -шся вимовляється як [с’:а]. У дієсловах 3-ї особи однини і множини -ться вимовляється як [ц’:а]. 

2. Складання опорної таблиці 

Правильно 

вимовляй:   пиши: 

сміє[с’:а]           смієшся 

сміє[ц’:а]           сміється 

підписує[ц’:а]   підписується 

вча[ц’:а]           вчаться 

Закони письма і вимови вивчай: 

Написано -ться, а ти [ц’:а] вимовляй. 

Хто рано прокидається, 

Зарядкою займається, 

Роботи не боїться, 

Той завжди добре вчиться. 

Закони письма і вимови вивчай: 

Написано -шся, а ти [с’:а] вимовляй. 

Швиденько одягаєшся, 

В дорозі не спиняєшся. 

Так, друже мій, ніколи 

Не спізнишся до школи. 

Л. Лужецька 

3. Робота за підручником (с. 160–162) 

Вправи 315–317 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах 

— Запишіть подані дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу. 

Виконувати, з’ясувати, не лінуватися, нездужати, ознайомити, перемагати, підвищити, поліпшувати, читати. 

2. Робота в групах 

— Прочитайте і відгадайте загадки. Допишіть пропущені букви. Обґрунтуйте свої дії. 

1) Вийшла пані в золотім жупані. Хто на неї подиви..я, той слізьми заллє..я. 2) Признавайся, як ти зве..я, що на зиму, на холодну без одежі зостає..я. 3) Чого ти став та диви..я. Зірви мене — поживи..я. 4) У лісі вирізана, гладенько витесана. Співає, заливає..я. Як називає..я? 

Відгадки: 1) Сонце. 2) Дерево. 3) Горіх. 4) Сопілка. 

3. Поетична хвилинка 

— Прочитайте вірш, ставлячи дієслова, подані в дужках, у потрібній формі. Завчіть вірш і запишіть його з пам’яті. 

Щедрим добрим словом 

Пісня (починатися). 

З рушника святкового 

Коровай (всміхатися). 

4. Робота над загадкою 

— Прочитайте загадку. Відгадайте її. 

- Прислухайся до шуму: 

З весною він іде! 

Щось тріщить, ламається 

Скрегоче і гуде. 

— Випишіть з вірша дієслова, які влучно передають шум весняної води. Доповніть ряд синонімами. 

Слова для довідок: йде, біжить, шумить, дзвенить, стукає, дзюрчить, співає, хлюпає, булькотить, вирує, тупцює, кипить, клекотить. 

5. Диктант 

Любов до землі, до праці починається саме в твоєму віці. Якраз тепер ти приглядаєшся до роботи старших. 

Люди сіють хліб. Щедро оспівана ця праця людська. Зерно для людини і досі залишається земним дивом. Воно безсмертне. Кинуте в землю, стає колосом. Наливається соками землі й сонця, красується, радує врожаєм. 

Нелегко дається хліб. Справжню ціну йому складають хлібороби. (56 слів) 

М. Сингаївський 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 

— Як слід вимовляти і писати дієслова на -ся (-сь)? Наведіть приклади. 

— З яким настроєм завершуєте урок? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 318 (с. 162).