Українська мова 4 клас тема ДІЄСЛОВА МИНУЛОГО ЧАСУ

ДІЄСЛОВА МИНУЛОГО ЧАСУ 

Мета: ознайомити учнів з граматичними ознаками дієслів минулого часу; вчити змінювати дієслова минулого часу за родами з опорою на навчальну таблицю та за зразком, ставити дієслова минулого часу в потрібну родову форму за питанням (що робив (-ла, -ло)?, що зробив (-ла, -ло)?); розвивати навички грамотного письма; вихо-вувати інтерес до вивчення мови. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Вправа 309 

— Який заголовок ви дібрали до казки? 

— Прочитайте продовження казки. Назвіть дієслова теперішнього часу. Поясніть правопис особових закінчень цих дієслів. 

2. Каліграфічна хвилинка 

Мі іл ль йон мільйон 

Зробіть звуко-буквений аналіз слова. Провідміняйте його. 

— Запишіть речення із ним. 

Мільйони людей знаходять у собі сили відмовитися від шкідливих звичок. 

— Скажіть, як ви ставитеся до подібних учинків. 

3. Робота над прислів’ями 

— Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть дієслова, визначте їх особу, число. Виділіть закінчення, поясніть написання. 

1) Що маєш робить, то зроби сьогодні, а що маєш з’їсти, то з’їж завтра. 2) Будеш учиться — завжди пригодиться. 3) Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. 4) Любиш кататися — люби і саночки возить. 

4. Повторення вивченого про дієслово 

Дієслово 

- Називає... 

- Відповідає... 

- Виражає дію... 

- Змінюється за... 

— Як перевірити правопис ненаголошеного голосного в закінченні дієслів? 

1) Поставити... 

2) Визначити... 

   3) Вибрати...

— Користуючись алгоритмом, поясніть правопис дієслів. 

Напиш..ш, нос..те, ма..ш, чит..в. 

— Яке слово «зайве»? Чому? (Читав, бо воно — минулого часу.) 

— Визначте час перших трьох дієслів. 

— Як змінюються дієслова майбутнього і теперішнього часу? 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як змінюються дієслова минулого часу. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Спостереження за мовним матеріалом 

Робота в групах 

1-ша група. Поставте дієслова у форму минулого часу. Змініть за числами. 

Писати — 

Малювати — 

Шити — 

Висновок. Дієслова минулого часу змінюються за числами. 

2-га група. Змініть за особами та числами дієслово писав. Виділіть закінчення. 

я писав 

ти? 

він? 

ми? 

ви? 

вони? 

Висновок. Дієслова минулого часу не змінюються за особами (про це свідчить закінчення, яке не змінюється). Дієслова минулого часу змінюються за числами. 

3-тя група. Поставте дієслова у форму минулого часу, спробуйте змінити їх за родами. Виділіть закінчення. 

Писати — він..., вона..., воно..., 

шити — він..., вона..., воно... 

Висновок. Дієслова минулого часу змінюються за родами у 3-й особі однини. 

2. Складання опорної таблиці 

ДІЄСЛОВА МИНУЛОГО ЧАСУ: 

- змінюються: за числами; за родами (у 3-й особі однини); 

- не змінюються за особами. 

3. Робота за підручником (с. 158–160) 

Вправи 310–313 

- Вправа 313 

Словникова робота 

Держава — 1) Апарат політичної влади в суспільстві. 

2) Країна з таким апаратом політичної влади. 

— Доберіть синоніми до слова держава. (Країна, Батьківщина, Вітчизна, край) 

— Доберіть споріднені слова до слова держава, виділіть корінь, визначте, до якої частини мови належать дібрані слова. (Державний, державність, одержавлення, державець) 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах 

— Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть дієслово, поставте його в усіх формах минулого часу за зразком. 

Око бачить далеко, а розум ще далі. 

Зразок. Світити — світив, засвітив; світила, засвітила; світило, засвітило; світили, засвітили. 

2. Робота в групах 

— Прочитайте вірш. Випишіть дієслова. Визначте число і рід. 

— Випишіть синоніми до слова говорити. Запишіть значення кожного із синонімів. 

ХТО КРИЧАВ? 

Йшов з лікарні Гнат селом, 

А дружки й спитали: 

— Що, брат, боляче було, 

коли зуба рвали? 

— Ні,— хлопчина їм сказав,— 

Не дуже боліло... 

— А чого ж ти так горлав 

В лікаря щосили? 

— Та то ж лікар заволав, 

Бо я став брикаться, 

Йому щипці поламав 

І... вкусив за пальця! 

Грицько Бойко 

Довідка: голосно кричати, голосно покликати, звертатися до когось із запитанням, передавати думки. 

З народної мудрості 

Таке говорить, що й собака з маслом не з’їсть. Розказав Мирон рябої кобили сон. Верзе, що й купи не тримається. Язиком молоти — не ціпом махати. Набалакав — і в торбу не вбере. Говори з другом поменше, а з собою побільше. Товче воду в ступі (пусті балачки). 

3. Творчий диктант 

Учитель диктує приказки, вживаючи дієслова теперішнього часу, а учні їх записують у потрібній формі минулого часу. 

Сонце гріє, сонце сяє — вся природа воскресає. Березень у зими кожуха купує, а на третій день продає. 

Перевірка: Сонце гріло, сонце сяяло — вся природа воскресала. Березень у зими кожуха купив, а на третій день — продав. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 

— Як змінюються дієслова минулого часу за числами? (Можуть бути у формі однини та множини) 

— Як змінюються дієслова минулого часу в однині? (За родами) 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 314 (с. 160).