Українська мова 4 клас тема ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛІВ 3-ї ОСОБИ

ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛІВ 3-ї ОСОБИ 

Мета: ознайомити учнів із системою закінчень дієслів 3-ї особи однини і множини; вчити розпізнавати дієслова 3-ї особи, правильно писати й уживати їх у мовленні; розвивати вміння аналізувати та робити висновки, мовлення учнів, їхню увагу; виховувати любов до української мови. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Вправа 305 

— Прочитайте листа своєму другові (подрузі). Назвіть дієслова та їхні закінчення. Поясніть написання дієслів 

— Чи вдалося надіслати вашого листа електронною поштою? 

2. Робота над прислів’ями 

Прочитайте виразно, поясніть зміст. Спишіть, вставляючи потрібну букву на місці пропусків. Правопис дієслів поясніть. 

1) В ліс не з’їзд..ш, то й на печі змерзн..ш. 2) Не пережу..ш — не проковтн..ш. 3) Не дожен..ш і конем, що запізн..ш одним днем. 

3. Каліграфічна хвилинка 

Вп ере ед вперед 

— Доберіть до слова антонім. Складіть та запишіть речення, визначте його основу. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про написання закінчень у дієсловах 3-ї особи. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота за підручником (с. 156–158) 

Вправи 306–308 

2. Фізкультхвилинка 

Хто ж там, хто вже так втомився 

І наліво нахилився? 

Треба дружно всім нам встати, 

Фізкультпаузу почати. 

Сонце спить, небо спить, 

Навіть вітер не шумить. 

Рано-вранці сонце встало, 

Всіх промінням привітало. 

Хмарка сонечко закрила, 

Слізки срібні зронила. 

Ми ті слізки пошукаємо, 

У травичці позбираємо. 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах 

— Спишіть. Вставте пропущені букви. 

1) Раніше встан..ш — більше діла зроб..ш. 2) Коня випуст..ш — пійма..ш, слово мов..ш — не пійма..ш. 

2. Робота в групах 

1-ша група — утворює і записує форму 3-ї особи однини дієслова теперішнього часу; 

2-га група — утворює і записує форму 3-ї особи множини дієслова теперішнього часу. 

Мати, говорити, везти, ходити, вести, важити, чекати. 

— Визначте закінчення. 

— Чим зумовлений вибір голосного у закінченнях дієслів? 

3. Поетична хвилинка 

— Порахуйте дієслова у вірші Л. Лужецької «Дієслово». 

Дієслово — слово діє: 

Ходить, робить, носить, сіє, 

Слово плаче і радіє, 

Усміхається і мріє. 

Дієслово — слово діє: 

Вірить, любить і жаліє, 

Не злословить, не лукавить, 

Серця ближнього не ранить. 

Дієслово — слово діє: 

Народилось і зоріє, 

Розвивається і квітне, 

Слово любе, слово рідне! 

Л. Лужецька 

4. Самостійна робота 

— Поставте дієслова неозначеної форми у форму 3-ї особи однини. 

Вцілити, вдарити, спіймати, відбити, закинути, покарати, влучати, прагнути, любити. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Яку частину мови ми вивчаємо? 

— Які граматичні ознаки дієслів ви вже знаєте? 

— Що ви можете розповісти про закінчення 3-ї особи однини і множини дієслів теперішнього і майбутнього часу? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 309 (с. 158).