Українська мова 4 клас тема ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛІВ 2-ї ОСОБИ

ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛІВ 2-ї ОСОБИ 

Мета: розглянути особливості написання особових закінчень дієслів 2-ї особи; розвивати уважність, спостережливість, вміння аналізувати та застосовувати знання, мовлення учнів; виховувати любов до рідної мови. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Каліграфічна хвилинка 

Те ви нт ів вк гвинтівка 

— Розберіть слово за будовою. Доберіть до нього синоніми. 

3. Словникова робота 

— Замініть одним словом, запишіть. 

- Людина, яка грає у футбол (футболіст); 

- характеристика будь-якого об’єкта, яка вимірюється у градусах (температура); 

- найбільша одиниця ваги (тонна); 

- жорстко встановлений порядок (дисципліна); 

- зоровий або слуховий умовний знак для передачі будь-якого повідомлення (сигнал). 

   III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми розглянемо написання закінчень дієслів 2-ї особи однини та множини. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Спостереження за мовним матеріалом 

— Утворіть форму 2-ї особи однини та множини теперішнього часу. 

Робити 

малювати 

рахувати 

говорити 

писати 

читати 

— Щоб перевірити правильність виконаного завдання, необхідно знати правило. 

2. Робота за підручником (с. 154–156) 

Вправи 302–304 

- Вправа 303. 

Тінь — затінити, відтінити. 

- Вправа 304. 

Заголовки: Біль. Чому трясеться клен? 

Поставити дієслова теперішнього часу в усіх особових формах однини і множини. 

Однина 

Дієслова теп. часу 1-ша особа (я) 2-га особа (ти) 3-тя особа (він, вона, воно) 

           думаєш             думаю                  думаєш         думає 

           болить             болію                  болієш         боліє 

           чую             чую                  чуєш         чує 

         трясеться трясуся                трясешся        трясеться 

Множина 

Дієслова теп. часу 1-ша особа (ми) 2-га особа (ви) 3-тя особа (вони) 

думаєш                  думаємо                 думаєте          думають 

болить                  боліємо                 болієте          боліють 

чую                          чуємо                 чуєте          чують 

трясеться                  трясемось         трясетесь          трясуться 

3. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах 

— Прочитайте виразно, поясніть зміст. Спишіть, вставляючи потрібну букву на місці пропусків. Правопис дієслів поясніть. 

1) Дерево зруба..ш — назад не постав..ш. 2) Добре попрацю..ш — орденами груди прикрас..ш. 

2. Робота в групах 

— Вставте потрібну букву на місці пропусків. Правопис дієслів поясніть. 

причєш..ш    випуст..ш 

ход..ш            вилаз..ш 

сад..ш            вийд..ш 

напиш..ш            сто..те 

поми..ш            бач..те 

ід..те            їд..те 

читатим..те    раху..те 

дума..те            біж..те 

3. Поетична хвилинка 

— Послухайте вірш С. Павленка. 

Коли де-небудь квітку бачу, 

«Зірви!»— кричить мені, аж плаче. 

Повз деревце іду зелене, 

«Зламай!»— схиляється до мене. 

В гніздечку пташку стріну в гаї, 

«Зжени!»— мерщій мене благає. 

«Забий!»— з болота жаба просить. 

«Замуч!»— цвіркун сюркоче в просі. 

— Гарний вірш? Чи сподобався він вам? Чому? 

— Які слова вам не подобаються? Якими вони є реченнями? На які б ви їх замінили? 

— І дійсно! Ні, негарний вірш! Хай ліпше буде навпаки! 

Коли де бачу квітки очі, 

«Люби!» — вона мені шепоче. 

Повз деревце іду зелене, 

«Привіт!» — схиляється до мене. 

В гніздечку пташку стріну в гаї, 

Питає пташка: «Як ся маєш?» 

«Спочинь!» — з болота жаба просить. 

«Всміхнись!» — цвіркун сюркоче в просі. 

Який же світ кругом чудовий! 

Додому йду в добрі й любові. 

— А що, на вашу думку, означає бути добрим? (Вміти співчувати, співпереживати, жаліти.) 

— А ви добрі? 

4. Самостійна робота 

1 варіант               2 варіант 

Куп..ш               Зігн..ш 

дума..ш               стукот..ш 

знайд..ш               хова..ш 

ліч..ш               поліч..ш 

крут..ш               в’яж..ш 

5. Словниковий диктант 

— Подані слова запишіть у формі 2-ї особи однини. 

Косити, дружити, рости, читати, мити, грати, бавити. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Як визначити, яку букву -е, -є чи -и, -ї — писати у закінченнях дієслів 2-ї особи? 

— Яке завдання було найбільш цікавим? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 305 (с. 156).