Українська мова 4 клас тема НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (початкова форма)

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (початкова форма) 

Мета: вчити учнів упізнавати на слух та в письмових текстах неозначену форму дієслова; розвивати пам’ять, мислення, увагу; виховувати старанність, наполегливість у навчанні. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Вправа 278 

— Прочитайте заголовок, який відображав би мету цього тексту. 

— Прочитайте речення з однорідними присудками, вираженими дієсловами. Поясніть роль дієслів у тексті. 

2. Робота над прислів’ями 

— Прочитайте, поясніть зміст. Поставте дієслова, подані в дужках, у потрібній за змістом формі. 

1) Одна бджола мало меду (наносити). 2) (Наговорити) цілу гору, а (зробити) з макове зерно. 3) Ноги (носити), а руки (годувати). 4) У кого руки (працювати), у того рот (їсти). 

3. Каліграфічна хвилинка 

Вч ор чо ра вчора 

— Відтворіть вірш, вставивши слово вчора. 

... квітки, а нині — 

Жовтий лист на билині, 

... було так гарно, 

Нині зимно і хмарно. 

Б. Лепкий 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що означає поняття «неозначена форма дієслова», на які питання вона відповідає і як інакше називається. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Спостереження за мовним матеріалом 

— Прочитайте текст. 

Школа — святиня і надія народу. У школі навчають не тільки читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати навколишній світ. У школі вчать жити. 

— Відшукайте в тексті дієслова. Спробуйте визначити час дії. 

— Не можете? Так, це зробити неможливо! 

Запам’ятайте! Слова читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати, жити — це неозначена форма дієслова. Її ще називають початковою формою дієслова. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання що робити?, що зробити? і мають у кінці -ти або -тися, рідше — -ть, -ться, це закінчення дієслів. 

2. Складання опорної таблиці 

Неозначена форма — незмінна форма дієслова 

Що робити? Що зробити? 

Не вказує на час, на число, рід і особу, кількість виконавців дії 

3. Робота за підручником (с. 141–142) 

— Що таке неозначена форма дієслова? 

Вправи 279–280 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Колективна робота 

— Від поданих дієслів утворіть неозначену форму, виділіть суфікси. 

Готується, знають, слухатиме, прибіг, занесла, напишу, тримаю, думають, працюєш, варила. 

2. Робота в парах 

— Замініть подані словосполучення дієсловами в неозначеній формі та запишіть їх. 

Говорити пошепки. Робити ремонт. Давати дозвіл. Давати пораду. Стати друзями. 

3. Гра «Утвори пару» 

— До слів лівого стовпчика доберіть слова з правого таким чином, щоб утворилися словосполучення. 

Вчити           натюрморт 

читати           книжка 

писати           лист 

малювати           знання 

добувати           правило 

4. Робота в групах 

Затриматися — застряти 

вчити — зубрити 

жалітися — плакатися 

просити — клянчити 

лежати — валятися 

витратити — розбазарити 

поясніть — розжувати 

— Прочитайте пари слів.

— Чи можна сказати, що ці дієслова стоять у неозначеній формі? Обґрунтуйте свою думку. 

— Що ще ви можете сказати про ці слова? 

— Які слова можна назвати синонімами? 

— Які з поданих дієслів-синонімів не лише означають дію, але й виражають наше ставлення до неї? 

— Складіть і запишіть два речення з однією парою дієслів-синонімів. 

5. Гра «Ланцюжок» 

— Поставте дієслова в неозначену форму. 

Живемо, вчить, іду, виконаєш, садить, майструє, стругав, відгадала, знайшов, виконав, малювала, вітаєшся, слухає, розрубав, допоміг, чистить, полетіли, мовчить, написав, розмовляла. 

6. Поетична хвилинка 

— Знайдіть у загадках дієслова, вжиті в неозначеній формі. 

- Хлопчику-хлоп’ятку, 

Одгадай загадку: 

Бачити — не бачить, 

Чути — не чує, 

Мовчки говорить, 

Добре мудрує. (Книга) 

- Він нам, як мама, дорогий, 

Він хоче нас навчити 

Любити край чудовий свій. 

Це мудрий наш... (учитель). 

7. Самостійна робота 

— Поставте дієслова в неозначеній формі. 

Живемо — вчить —              іду — 

Виконаєш — майструє — відгадала — 

Знайшов — виконав — малювала — 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

Гра «Незакінчене речення» 

- Дієсловом називається... (частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання що робити? що робив? що робитиме?). 

- Початковою формою дієслова є... (неозначена форма дієслова). 

- -ти, -ть в кінці дієслова називають... (закінченням). 

- Найчастіше дієслово в реченні пов’язане з... (іменником). 

- У реченні дієслово виступає... (присудком). 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 281 (с. 142)