Українська мова 4 клас тема ОСОБЛИВОСТІ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ПРИСУДКАМИ

ОСОБЛИВОСТІ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ПРИСУДКАМИ 

Мета: вчити учнів пояснювати лексичні значення дієслів; складати речення з однорідними членами, вираженими дієсловами; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Вправа 269 

— Прочитайте заголовок до тексту. 

— Як ви завершили міркування про силу слова? Прочитайте. 

— Прочитайте дієслова, використані в тексті. Які із них є антонімами? 

— Назвіть синоніми до дієслів дбати, берегти. 

Дбати — піклуватися, турбуватися. 

Берегти — оберігати, захищати, заощаджувати. 

2. Робота над прислів’ями 

— Прочитайте, поясніть зміст, спишіть. Підкресліть дієслова, усно поставте до них питання. 

1) Спить, як заєць, з відкритими очима. 2) Зерно зважують вагами, життя — добрими ділами. 3) Добре чужими руками жар загрібати. 4) За хорошими друзями іди на край світу. 5) Голими руками не битися з ворогами. 

3. Каліграфічна хвилинка 

Фф фт фу фб фл фу фі 

футбол, футболіст, футболити, футбольний, футболка 

4. Словниковий диктант 

Солов’їний, хом’як, в’юн, м’який, дерев’яний, під’їзд, б’є, пам’ятний, верхів’я. 

— До яких частин мови належать записані слова? 

— Яке слово «зайве»? Чому? (Слово «б’є», бо це — дієслово.) 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, у чому полягають особливості речень з однорідними присудками. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота за підручником (с. 137–139) 

Вправи 270–273 

- Вправа 271. 

Знімались — злітали. 

Припадали — опускались. 

Підкрадались — наближались. 

- Вправа 273. 

Словникова робота 

Ліворуч — 1) З лівого боку, зліва, лівобіч (протилежне — праворуч). 

2) У лівий бік, на лівий бік. 

Праворуч — 1) З правого боку, з правої руки (протилежне — ліворуч). 

2) У правий бік, на правий бік. 

3) Військова або спортивна команда, при якій повертаються праворуч на 90 градусів. 

Загадка 

- Щоб дорогу перейти, 

Глянь спочатку... (ліворуч). 

До середини іди, стань, 

Тоді... (праворуч) глянь. 

2. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах 

— Як можна за допомогою дієслів описати море; сонце? 

Море — клекоче, милує, перекочує, наздоганяє, манить, грається, огортає, приваблює, співає, підскакує, порушує, володіє, з’являється, розриває, шипить, пливе, рве, стикається, притомлюється, зникає, застеляє, панує, лине. 

Сонце — прокинулося, всміхається, випливло, гріє, грає, сяє, пронизує, зійшло, світить, закотилось, заглядає, сіло, втікає, згасає, пече, піднялося, сліпить, купається у хмарах. 

2. Робота в групах 

— Хто або що може виконувати такі дії? 

- Виходять, світить, поблискує, миготять, сходить, прокидаються, падають, линуть, зайнялась, загорялись. (Зорі) 

- Замиготіли, розпанахали небо, метнулась, палахкотіли. (Блискавиці) 

- Стелиться, поплівся, осів, стоїть, застелив, ворушився, клубочиться, лягав. (Туман) 

Висновок. Дієслова — важлива частина мови, бо вони прикрашають наше мовлення, збагачують, роблять його цікавим та різноманітним. 

3. Поетична хвилинка 

— Спишіть вірш. Підкресліть однорідні присудки. 

Вибіг місяць з-за діброви, 

Погубив на вітрі брови, 

Заховав за спину руки, 

Ходить лисий, без перуки. 

Смуток зорям невимовний: 

Ой, який він повний. 

Л. Костенко 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Яка частина мови називається дієсловом? 

— Яку роль відіграють дієслова у мовленні? 

— З якою частиною мови пов’язані дієслова? 

— Яким членом речення вони найчастіше виступають? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 274 (с. 139 ).