Українська мова 4 клас тема ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Числівник», «Займенник»)

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Числівник», «Займенник») 

Мета: перевірити знання учнів з мови за темами «Числівник», «Займенник»; розвивати уважність, орфографічну пильність; виховувати культуру оформлення письмових робіт. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

III. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

1 варіант 

1. Займенник — це: 

а) частина мови, що вказує на предмет, але не називає його; 

б) частина мови, яка називає предмет; 

в) службове слово. 

2. У якому рядку записані тільки займенники? 

а) Один, я, ви, вона, дерево; 

б) я, ти, вона, воно, ми, ви, вони; 

в) він, птах, шість, п’ятий. 

3. Займенники з прийменниками пишуться: 

а) окремо; 

б) разом; 

в) разом або окремо. 

4. До 1-ї особи належать займенники: 

а) ти, ви, вас; 

б) я, ми, мене, нас; 

в) він, вона, воно, вони. 

5. Утворіть і запишіть словосполучення словами: 9 (зошит), о 16 (година), 5 (брат), 18 (сестра). 

6. Запишіть приклади словами, вживаючи прийменники від, до. 

90 – 37 = 53 65 + 96 = 161 

7. Випишіть займенники. Визначте їх особу і число. 

Про що співаєм ти і я? Про маму і про мир. 

8. Поставте займенники у потрібному відмінку, запишіть словосполучення. 

Усміхнувся до (вона), згадав про (він), радію за (вона). 

2 варіант 

1. Що таке числівник? 

а) Частина мови; 

б) частина слова; 

в) цифра. 

2. Особові займенники відповідають на ті самі питання, що й: 

а) дієслово; 

б) іменник; 

в) прикметник. 

3. До 2-ї особи належать займенники: 

а) ти, ви, вас; 

б) я, ми, мене, нас; 

в) він, вона, воно, вони. 

4. Числівник 16 пишеться правильно так: 

а) шіснадцять; 

б) шіснадцят; 

в) шістнадцять. 

5. Утворіть і запишіть словосполучення словами: 9 (парта), о 14 (година), 5 (вікно), 11 (зошит). 

6. Запишіть приклади словами, вживаючи прийменники від, до. 

90 – 56 = 34 68 + 12 = 80 

7. Випишіть займенники. Визначте їх особу і число. 

Хліб ми їмо з вами кожного дня. А як роблять хліб, ви, мабуть, не знаєте? 

8. Поставте займенники в потрібному відмінку, запишіть словосполучення. 

Дивитися на (ми), приходити до (ти), розсердився на (ви). 

Оцінювання 

Кожне завдання першого типу (1–4 завдання) оцінюється одним балом, другого типу (5–8 завдання) — двома балами (якщо таке завдання виконане частково, то учневі зараховується один бал). 

Фізкультхвилинка 

IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

Тренувальні вправи (на індивідуальних картках) 

1. Встав займенник у речення. 

Прийшла весна, а з ... і тепло настало. 

а) вона; 

б) нею; 

в) мені. 

2. Спиши. Підкресли займенники. 

Ми є діти українські, хлопці та дівчата. Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг. 

3. Спиши. Займенники, подані в дужках, постав у потрібній формі. 

Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з (вона). 

4. Прочитай загадку та відгадай її. Спиши, вставляючи замість крапок потрібний займенник. Визнач особу і число займенників. 

- Я кругленька, червоненька, 

З хвостиком тоненьким. 

На городі ... рвуть 

І до столу подають. 

5. Спиши текст, замінюючи займенники 1-ї особи однини займенниками 2-ї особи множини. 

Я люблю відпочивати в селі. Там у мене є багато друзів, з якими я ходжу в ліс. Вечорами я слухаю бабусині казки. 

6. Визнач речення з числівниками. 

а) Сергійкові минуло десять років. 

б) Минулий тиждень був цікавим на події. 

в) Влітку один тиждень рік годує. 

7. М’який знак пишеться у кінці числівників: 

а) 7 і 8; 

б) 5, 6, 9, 10, 11, 12, 30; 

в) 100, 90. 

8. Познач речення, в якому числівник виступає головним членом. 

а) Тарасик першим виконав завдання. 

б) Чотири книжки потрібно прочитати Оленці за канікули. 

в) До двадцяти кілометрів проїхали на велосипеді учасники естафети. 

9. Познач речення з числівниками. 

а) Швидкість ворони може досягати шістдесяти кілометрів за годину. 

б) У наступному місяці наш клас поїде на екскурсію. 

в) В Україні є двадцять заповідників.