Українська мова 4 клас тема ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ

ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ 

Мета: ознайомити учнів з відмінюванням займенників; вчити відмінювати особові займенники за зразком,; користуватися навчальною таблицею для визначення відмінків займенників у реченні; розвивати мовлення, мислення, увагу; виховувати любов до рідної землі. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Вправа 243 

— Назвіть використані автором займенники. Поясніть їхню роль у тексті. 

— Прочитайте продовження тексту, назвіть займенники. 

2. Робота над прислів’ями 

— Прочитайте, поясніть зміст. Підкресліть займенники. 

1) Дерево живе, хоча з нього й осипається листя. 2) Час не віл, його не налигаєш. 3) Ото, мамо, хвалять нас: чи ви мене, чи я вас. 4) Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе. 5) Хай робота тебе боїться, а не ти її. 

3. Каліграфічна хвилинка 

Гг ер об гр гд гб ер ед 

гардероб 

4. Словникова робота 

Гардероб — 1) Приміщення в установі, театрі тощо, де зберігається одяг відвідувачів, глядачів; роздягальня. 

2) Шафа для зберігання одягу. 

Це слово два значення має: 

У нього я одяг складаю, 

Який цим самим словом називаю. 

Гра «Упізнай відмінок» 

Стоїть біля гардероба. 

Поклав у гардероб. 

Лежить у гардеробі. 

Закрив гардеробом. 

Стоїть гардероб. 

— Перевірте за словником правильність уживання закінчення у словосполученні підійшов до гардероба. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як займенники змінюються за відмінками. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота за підручником (с. 125–128) 

Вправи 244–249 

2. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах 

— Замість пропусків поставте у потрібних відмінках особові займенники, названі на початку ряду. 

                         До ... прийшов товариш.                                      У... дружній клас. 

Я                  Тато купив ... книжку.                    Ми       З ... весело працювати. 

                 Старший брат пишається...                      Усім ... подобаються рухливі ігри. 

                          Сьогодні ... похвалили. 

 

2. Диктант-«мовчанка» 

Учитель показує картки, а учні записують займенники. (Один учень працює біля дошки.) 

2-га особа однини Прийшов до (він) 

3-тя особа однина ж. р. Згадувати (я) 

1-ша особа множини Спілкуватися з (ми) 

Перевірка диктанту 

Ти, вона, ми, прийшов до нього, згадувати мене, спілкуватися зі мною. 

3. Робота в парах. 

— Спишіть словосполучення, змінюючи займенники за змістом. Укажіть відмінок займенників. 

дивився (на кого?) Я вибачився (перед ким?) МИ 

розмовляв (з ким?) Я сміявся (з кого?) МИ 

4. Робота над деформованими реченнями 

Очі, були, у, великі, нього, сині, очі. 

(У нього були великі сині очі.) 

— Як ви написали словосполучення у нього? Чому? 

— Визначте особу, число, відмінок цього слова. (3-тя ос. одн., Р. в.) 

Висновок. В особових займенниках можна визначити особу, в деяких — рід, число, відмінок. 

5. Поетична хвилинка 

— Виділити займенник із тексту, вказавши його особу, число, відмінок. 

- Сад мовчить і тихо мріє, 

Він проспить зимові дні. 

Л. Первомайський 

- Я встаю раненько влітку. 

Стільки ж бо тоді краси! 

М. Познанська 

6. Самостійна робота 

— Прочитайте, поясніть зміст. Визначте рід, число, відмінок займенників. 

1) Йому, як з гуски вода. 2) Їй кажеш «ячмінь», а вона каже «гречка». 3) Сорочка мені ближче, ніж каптан. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Що таке займенник? 

— Назвіть займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи. 

— Складіть кілька речень із займенниками. 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 250 (с. 128).