Українська мова 4 клас тема ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ. ВЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ. ВЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ 

Мета: вчити учнів упізнавати на слух і в текстах особові займенники, пояснювати їх лексичне значення, роль у реченні; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання

Вправа 234

— Назвіть займенники, які утворили слово-відгадку.

— Прочитайте складене речення з цими займенниками. Поясніть їхні значення.

2. Робота над прислів’ями

— Прочитайте прислів’я та приказки. Підкресліть займенники.

1) Я дав би дві зими за одне літо. 2) На дощ ще і хмари не збираються, а вона вже змокла. 3) Казали минеться, а воно тільки настає. 4) Ви їсте кисле, а на нас оскома нападає. 5) Ми з тобою, як риба з водою. 6) Хоч і дощ йде, а він на долоні плює.

3. Каліграфічна хвилинка

Складіть і запишіть слово.

Ім ен ник Зай ме нн ик

— Із поданих слів складіть речення.

Праця, краща, маленька, безділля, велике, за.

— Підкресліть антоніми, доберіть до них синоніми.

4. Словникова робота

Гра «Загадки Діда-Буквоїда»

т л ф н       п ртр т       ф тб л            в с н 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про займенник як частину мови. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Спостереження за мовним матеріалом 

— Прочитайте і порівняйте казки. 

Холодно взимку Зайчикові. Вибіг Зайчик на узлісся.                                         Холодно взимку Зайчикові. Вибіг він на узлісся. Мороз тріщить. Сів

Мороз тріщить. Сів Зайчик під кущем, простяг лапки до Місяця просить:          сіренький під кущем, простяг лапки до Місяця просить: 

— Місяцю, любий, погрій Зайчика променями, бо довго ще сонечка чекати.    — Місяцю, любий, погрій мене променями, бо довго ще сонечка чекати.                                                                                                                             

 — Який текст вам сподобався більше? Чим саме? 

— Назвіть слова, які надали можливість у другому тексті уникнути повторень слова Зайчик. 

— На основі другого тексту зробіть висновок про значення займенників у мовленні. 

— Наше мовлення було б нудним і довгим, коли б у ньому не було займенників. Отже, слова він, мене — займенники. Займенники вдало замінюють іменники, прикметники, числівники (це видно із самої назви «займенник» — замість імені, тобто замість іменних частин мови), а іноді і цілі частини речень чи інші довгі найменування. За частотою вживання займенники посідають третє місце після іменника і дієслова. 

— Які займенники зустрілися у другій казці? 

— Займенники я, ти, ми, ви, він, вона, вони — особові займенники. 

2. Робота за підручником (с. 121–123) 

Вправа 235 

Учні складають та записують три речення, доповнюючи текст про вчителя та використовуючи займенники. 

Вправа 236 (робота в групах) 

Вправи 237–238 (колективно) 

3. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Гра «Знайди» 

— Визначте в тексті особові займенники. 

Людина побачила свою землю із космічних висот. Вона загадкова і прекрасна: жовто-бурий колір пустелі, зеленкуватий лісовий покрив, синь океанів проглядають крізь хмарну блакить. Голуба наша планета. А на ній твоя Батьківщина. 

2. Самостійна робота 

— Прочитайте текст. Замініть іменники, що повторюються, займенником або іменником, який підходить за змістом. 

КВІТИ — ДІТИ ВЕСНИ 

Весна — це чарівність. Летить весна (красуня, вона) над землею з пролісками, сон-травою, фіалкою, мати-й-мачухою. Весна (чарівниця, вона) заплітає різнобарвний яскравий вінок. Сонячні промені відсвічуються у (вінку, ньому) теплими кольорами. Пробуджується природа, оживає, буяє ніжною зеленню. Тягнуться до сонця своїми рученятами провісники весни — проліски. Стоять (проліски, вони) тендітні, ніжні і водночас велично замріяні. Квіти — діти весни! Рясно вкривають (квіти, вони) землю-плодоносицю. Буяє природа. 

3. Гра «Упіймай займенник» 

Якщо у прочитаних реченнях є займенник, учні плескають у долоні. 

Узимку прилетіла синичка до вікна. Вона замерзла й шукала затишку. Діти відчинили кватирку. Пташка влетіла в хату. Діти нагодували пташку. Вони — друзі птахів. 

Настав березень. Степанко зробив шпаківню. Він повісив її на дереві. 

4. Робота над загадками-жартами 

- Які два займенники вкупі руйнують дороги, ще й заважають їздити? (Я — ми) 

- До якого займенника слід додати одну літеру, щоб він перетворився на провалля? (Я — р) 

- Які займенники примушують тримати руки в чистоті? (Ми — ти) 

- Я — спереду, я — в кінці, а посередині — назва породи маленького коня. Разом — назва країни. (Я — поні — я) 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Яка частина мови називається займенником? 

— Назвіть особові займенники. 

— Замість якої частини мови вживаються займенники? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 239 (с. 123).