Українська мова 4 клас тема УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА ТЕМОЮ «ПРИКМЕТНИК»

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА ТЕМОЮ «ПРИКМЕТНИК» 

Мета: перевірити вміння учнів визначати рід і число прикметників, узгоджувати прикметники з іменниками, визначати відмінок прикметників; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 212 (2), с. 107) 

2. Робота над прислів’ями 

— Властивість прикметників здавна підмітив народ і, зазвичай, використовує їх у загадках, прислів’ях, приказках. Згадайте прислів’я, у яких є прикметники.

Від теплого слова і лід розмерзає. 

Гостре словечко коле сердечко. 

Від солодких слів буває гірко. 

Вода все сполоще, а злого слова — ні. 

3. Каліграфічна хвилинка 

Вк ол до ом ез вг зг 

навколо згодом незадовго 

4. Словникова робота 

Гра «Така цікава буква» 

Школярі пригадують і записують якомога більше слів, до складу яких входять дві однакові букви. 

Зразок: 

Щогодини, щотижня. 

Шеренга, посередині. 

Держава, фанера тощо. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про прикметник. 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота за підручником (с. 108–109) 

Вправи 213–214 

ЗАСІВАНКИ 

Сійся, родися, 

Жито, пшениця, 

Горох, чечевиця, 

І всяка пашниця, 

Внизу корениста, 

Зверху колосиста, 

Щоб на майбутній рік 

Було більше, ніж торік. 

Щоб всього було доволі 

І в коморі, і на полі. 

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком

Поздоровляю!

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

2. Робота в парах

1) До словосполучень доберіть синоніми з префіксом без-, з одним із словосполучень складіть і запишіть речення.

Ясне небо — (безхмарне небо).

Вічна пам’ять —

жорстокий учинок —

правильна відповідь —

2) Поясніть значення фразеологізмів.

Пійматися на гачок — (занадто довірливо до чогось поставитись).

Сім п’ятниць на тиждень — (про тих, хто легко змінює своє рішення).

3. Робота в групах

— Удоскональте текст, щоб було зрозуміло, про яку пору року йдеться. Визначте рід, число, відмінок прикметників.

Одного ____ ранку Івась пішов на прогулянку. Світило ____ сонце. Стиха шуміли ____ дерева. Верба схилила свої ____ коси до ____ води.

4. Фізкультхвилинка

Зупинемо навчання час.

Фізкультпауза у нас.

Руки, наче крила в птаха,

Що летить, не знає страху.

Вгору-вниз їх підіймаю

І доверху підлітаю.

А тепер — метелик я,

Рух дає мені життя.

До плечей згорну я руки,

Колові зроблю я рухи.

А голівкою покрутим —

Небезпек не має бути.

Якщо поруч небезпека,—

Геть втікаємо далеко.

5. Тестування

1 варіант

1. Позначте правильне твердження.

У називному відмінку однини прикметники жіночого роду мають закінчення:

а) -а, -я; 

б) -ий, -ій;

в) -е, -є.

2. Як утворився прикметник прохолодний?

а) За допомогою суфікса;

б) префікса;

в) префікса та суфікса.

3. Запишіть прикметник літній у давальному відмінку.

4. Визначте відмінок прикметника у поданому реченні.

Навесні вбирається калина у смарагдове намисто.

5. Яким членом речення зазвичай виступає прикметник?

6. Запишіть три словосполучення, у яких прикметники вжито у переносному значенні.

7. Складіть і запишіть речення, у якому прикметник осінній стоїть у Р. в. однини.

8. Доберіть прикметники до іменника кошеня.

9. Подані словосполучення замініть за зразком і запишіть.

Зразок. Галявина в лісі — лісова галявина.

Пісня солов’я —

Хліб із жита —

Кора дуба —

Плаття із шовку —

10. Запишіть словосполучення, поставивши прикметники у відповідних відмінках. Визначте число, рід і відмінок прикметників.

У (синє) небі.

(Осінній) ранку.

У (порожній) коридорі.

(Художній) фільму.

11. Від іменників утворіть прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Складіть словосполучення.

Зразок. Україна — українське село.

Київ, Тернопіль, козак.

12. Спишіть, розкриваючи дужки. Визначте відмінки прикметника. До виділених прикметників доберіть і запишіть слова-антоніми.

На (вечірній) небі з’явилися перші зірочки.

Серед (пшеничний) колосків червоніли маки.

2 варіант

1. Як утворився прикметник журливий?

а) За допомогою префікса;

б) суфікса;

в) префікса та суфікса.

2. Підкресліть зайве слово. Запишіть з ним словосполучення.

Прегарний, прекрасний, чудовий, красивий, делікатний.

3. Позначте суфікс, за допомогою якого можна утворити прикметники від поданих іменників: село, Суми, гора, Буковина.

а) -ськ-;

б) -зьк-;

в) -цьк-.

4. Позначте прикметник, у якому перед закінченням у Р. в. пишеться знак м’якшення.

а) Чесний;

б) міцна;

в) синє. 

5. Складіть і запишіть речення, у якому прикметник молодша стоїть у давальному відмінку однини. 

6. Позначте правильне твердження. 

Кольоровий сон, залізна воля, золоте серце, солодкі мрії, холодний погляд. 

а) Подані прикметники вжиті у прямому значенні; 

б) перші три прикметники вжиті у переносному значенні; 

в) усі прикметники вжиті у переносному значенні. 

7. Визначте відмінок прикметника у поданому реченні. 

У синій глибині віддзеркалює віття сокорини. 

8. Доберіть прикметники до іменника яблуко. 

9. Подані словосполучення замініть за зразком і запишіть. 

Зразок. Галявина в лісі — лісова галявина. 

Зарості очерету — 

Шафа для книг — 

Поля пшениці — 

Книга із бібліотеки — 

10. Запишіть словосполучення, поставивши прикметники у відповідних відмінках. Визначте число, рід і відмінок прикметників. 

У (домашнє) завданні. 

(Літній) вечора. 

В (останній) ряді. 

(Рання) осені. 

11. Від іменників утворіть прикметники з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Складіть словосполучення. 

Зразок. Україна — українське село. 

Львів, чумак, Полісся. 

12. Спишіть, розкриваючи дужки. Визначте відмінки прикметника. До виділених прикметників доберіть і запишіть слова-антоніми. 

(Рання) росою вмиваються птахи. 

Діти раділи (тепла) (літня) сонечку. 

Оцінювання 

Максимальна кількість — 12 балів. 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що сьогодні на уроці для вас здалося складним? 

— Як ви будете використовувати те, що вивчили? 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Запитання і завдання для повторення (вправа 215, с. 109).