Українська мова 4 клас тема ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА У РЕЧЕННІ

ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА У РЕЧЕННІ 

Мета: формувати вміння визначати у процесі виконання навчальних вправ відмінки прикметників за відмінками іменників; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного краю. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 178, с. 93) 

— Визначте тип списаного вами тексту. 

— Прочитайте речення із дібраними з довідки прикметниками. 

— Назвіть головні члени у першому і другому реченнях другого абзацу. 

2. Словниковий диктант 

Телефон, трамвай, тролейбус, інженер, океан, портрет. 

— За вибором з одним із словникових слів складіть речення, використовуючи прикметники. 

3. Самостійна робота 

— Спишіть текст, вставляючи у дужках потрібні закінчення. 

— Підкресліть прикметники, виділіть у них закінчення. 

— Визначте їх рід, число, відмінок. 

Втомлен.. мати спочиває на порозі. Крізь прочинен.. вікно доноситься тих.. мелодія. Аж раптом чую знайом.. мамин голос. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що відмінок прикметників можна визначити не лише за закінченням прикметника, але й за відмінком іменника, з яким він пов’язаний. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Аналітична вправа 

— Визначте відмінок прикметників та іменників у кожному стовпчику. 

Цікавої полю 

білим пригоди 

безмежному снігом 

— Утворіть словосполучення, поєднавши слова лівого і правого стовпчиків. 

— Що цікавого ви помітили? (Прикметник стоїть у тому самому відмінку, що й іменник.) 

— Чи можна до іменника у родовому відмінку приєднати прикметник у називному відмінку? 

2. Колективне виконання вправи 179 (с. 94) 

- Виразне читання вірша учнями та визначення його теми. 

- Відшукування прикметників, ужитих у переносному значенні. 

- Визначення відмінка прикметників з обґрунтуванням своїх міркувань. 

3. Ознайомлення з алгоритмом визначення відмінка прикметника (с. 94) 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Тренувальна вправа 180 (с. 94–95) 

— Яка головна думка тесту? 

- Самостійне виконання учнями другого завдання до вправи. 

- Перевірка виконаної роботи. 

Колискову (З.), маленьким (Ор.), веселі (З.), з бадьорою (Ор.), далека (Н.), коротшою (Ор.), цікавішою (Ор.). 

— Зверніть увагу на два останні прикметники (коротшою, цікавішою). 

— Від яких прикметників вони утворені? (Короткий, цікавий) 

— Які форми прикметників можна утворити за зразком, поданим у третьому завданні вправи? 

— Запишіть каліграфічно виділене речення (с. 95). 

— Знайдіть у ньому підмет і присудок. (Підмет — Батьківщина, присудок — пісні) 

— Визначте їх відмінок. 

— Поширте речення прикметниками. 

— У якому відмінку стоять прикметники? 

2. Поетична хвилинка 

— Прослухайте запис «Пісні про рушник» на слова А. Малишка. 

— Спробуйте з пам’яті вставити пропущені прикметники. 

...(Рідна) мати моя, ти ночей не доспала, 

і водила мене у поля край села, 

і в дорогу... (далеку) ти мене на зорі проводжала, 

і рушник... (вишиваний) на щастя дала. 

Хай на ньому цвіте... (росяниста) доріжка, 

і... (зелені) луги, й... (солов’їні) гаї, 

і твоя... (материнська) ... (ласкава) усмішка, 

і... (засмучені) очі... (хороші) твої. 

Для учнів, які потребують допомоги, учитель може роздати картки-підказки. 

Слова для довідок: рідна, далекий, вишиваний, росяниста, зелений, солов’їний, материнська, ласкава, засмучений, хороший. 

3. Творча робота 

— Від поданих словосполучень утворіть прикметники за зразком. 

Зразок: минулий рік — минулорічний. 

Багато років — ... 

Каре око — ... 

П’ятий поверх — ... 

Легке крило — ... 

Світле волосся — ... 

Прудка нога — ... 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Від чого залежить відмінок прикметника? 

— Як визначити відмінок прикметників? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 181 (2), с. 95; правило (с. 94).