Українська мова 4 клас тема АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ТАБЛИЦЯ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В ОДНИНІ

АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ТАБЛИЦЯ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В ОДНИНІ 

Мета: ознайомити учнів з відмінюванням прикметників в однині та множині; вчити визначати відмінок прикметників, зіставляти і розрізнювати відмінкові закінчення прикметників з орієнтацією на твердий і м’який приголосний основи; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Аналіз контрольного диктанту 

2. Каліграфічна хвилинка 

бі лаг іжн ек тру чар 

Є слова, що білі-білі, 

як конвалії квітки, 

лагідні, як усміх ранку, 

ніжносяйні, як зірки. 

Є слова, як жар пекучі. 

І отруйні, наче чад... 

В чарівне якесь намисто 

ти нанизуєш їх в ряд. 

Олександр Олесь 

— Випишіть прикметники до іменника слова. 

— У якому значенні вони вжиті? 

3. Вибіркове списування 

— Прочитайте прислів’я. 

— Як ви розумієте їх зміст? 

- Від теплого слова і лід розмерзає. 

- Під лежачий камінь вода не тече. 

- Бджола мала, а й та працює. 

— Випишіть сполучення іменника з прикметником. 

— Визначте їх число і рід. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати над прикметниками; дізнаємося, як ще можуть змінюватися прикметники. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота над текстом. Вправа 174 (с. 91) 

- Ознайомлення учнів з текстом. 

— Про яку пору року йдеться у тексті? 

— Доведіть це рядками з тексту. 

- Списування тексту учнями. 

- Виділення закінчень прикметників. 

— Чому прикметники мають різні закінчення? (Бо вони стоять у різних відмінках.) 

2. Робота в групах 

— Розгляньте таблиці відмінювання прикметників на с. 91–92 підручника, з’ясуйте принципи їх укладання (відмінювання за родами залежно від приналежності до м’якої чи твердої групи, відмінювання у множині). 

Кожна група опрацьовує своє завдання: 

1-ша група опрацьовує завдання 2 (а, б); 

2-га група — завдання 3; 

3-тя група — завдання 4. 

Звіт кожної групи про результати спостережень. (Іменники чоловічого і середнього роду відмінюються однаково, крім знахідного відмінка. У знахідному відмінку ці прикметники набувають форми називного або родового відмінка, залежно від того, з назвою істот чи неістот вони пов’язані.) 

3. Первинне закріплення. Вправа 176 (с. 92). 

— Перевіримо свої спостереження за допомогою вправи. 

— На які дві групи поділяються прикметники залежно від кінцевого приголосного основи? (На тверду і м’яку групу) 

1 варіант — випишіть прикметники з основою на твердий приголосний; 

2 варіант — випишіть прикметники з основою на м’який приголосний. 

— Якими є закінчення прикметників з основою на твердий приголосний? 

— Якими є закінчення прикметників з основою на м’який приголосний? 

4. Ознайомлення з правилом (с. 93) 

5. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах. Вправа 177 (с. 93) 

Письмове відмінювання прикметників, запропонованих у вправі. 

— Поясніть правопис закінчень прикметників. 

2. Робота за таблицею (с. 93) 

На основі власних спостережень учні складають таблицю відмінкових закінчень прикметників чоловічого роду в однині. 

— У яких відмінках перед закінченням ставиться знак м’якшення? (У давальному і місцевому) 

3. Робота в групах 

— Прочитайте, відгадайте загадки. 

— Визначте відмінок прикметників, поясніть правопис. 

— Складіть художній опис слів-відгадок. 

1-ша група 

Не боюсь я морозів тріскучих, 

ані променів сонця палючих. 

Взимку й влітку я ліс прикрашаю. 

Як же люди мене називають? (Ялинка) 

2-га група 

Хоч з гілками я колючими, 

зате з квітками пахучими. (Троянда) 

3-тя група 

По квітучих садах я літаю, 

найсолодші дарунки збираю. (Бджілка) 

4-та група 

Маю плаття зелененьке, 

гнучкі, ніжні віти. 

Кора біла, стан тоненький. 

Як я звуся, діти? (Береза) 

4. Звітування груп. Оцінювання роботи кожної групи 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Які закінчення мають прикметники з основою на твердий приголосний? 

— Які закінчення мають прикметники з основою на м’який приголосний? 

— Назвіть відмінки прикметників, у яких перед закінченням ставиться знак м’якшення. 

— З чим це пов’язано? 

— Що ви дізналися про відмінювання прикметників у множині? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 178 (2), с. 93–94; правило (с. 93).