Українська мова 4 клас тема ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ 

Мета: практично ознайомити учнів із ступенями порівняння прикметників; провести спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без уживання термінів); вчити використовувати ступені прикметників у мовленні; збагачувати словниковий запас; формувати мовленнєві навички; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 162, с. 85) 

— Прочитайте розповідь, яку ви склали вдома. 

— Це художній текст чи науково-популярний? Обґрунтуйте свою думку. 

— Які прикметники ви використали у своїй розповіді? Назвіть їх. 

2. Каліграфічна хвилинка 

В в ел ер ів ул 

Село Вербівка потонуло у вербах. 

— До яких частин мови належать слова, подані в реченні? 

— Якої з вивчених частин мови тут немає? 

— Додайте прикметники до іменників. (Невеличке село Вербівка потонуло у зелених вербах.) 

— Яке речення у вас вийшло? Прочитайте його. 

— Розберіть за будовою ці прикметники. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми розширимо уявлення про прикметник, дізнаємось, як можуть бути пов’язані значення прикметника і його будова. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота над віршем. Вправа 165 (с. 86) 

— Прочитайте виразно вірш. 

— Назвіть прикметники, які зустрілися вам у цьому вірші. 

— Розгляньте, як утворився прикметник найкращий. 

— Спробуйте пояснити, як утворилися прикметники найспритніші, найясніші. 

Спритний — спритніший — найспритніший. 

Ясний — ясніший — найясніший. 

— Які зміни у будові вплинули на значення прикметників? 

2. Робота над словами в рамці (с. 86) 

Мовчазне читання слів учнями 

— Хто бажає правильно прочитати слова в рамці? 

— Запишіть ці слова з пам’яті. 

— Для одного з прикметників другого стовпчика утворіть «ланцюжок ступенів». 

— Складіть речення з одним із прикметників. 

3. Самостійна робота. Вправа 166 (с. 86–87) 

- Самостійне читання тексту учнями. 

Усне виконання першого завдання до тексту. 

Списування тексту з граматичним завданням. 

Перевірка виконаної роботи. 

— Назвіть словосполучення прикметника з іменником. 

— Який прикметник уживається в множині? (Найласкавіші) 

— Який рід мають прикметники, вжиті у тексті в однині? 

4. Фізкультхвилинка 

Щось не хочеться сидіти, 

Треба трохи відпочити: 

Раз — підняти руки вгору, 

Два — нагнутися додолу, 

Не згинайте, діти, ноги, 

Як торкаєтесь підлоги. 

Три, чотири — прямо стати, 

Будем знову починати. 

Хто зуміє присідати 

І ногам роботу дати? 

Раз — піднялись, два присіли, 

Хай мужніє наше тіло. 

Хто втомився присідати, 

Може вже відпочивати. 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота над загадками і прислів’ями. Вправа 163 (с. 85) 

— Прочитайте і відгадайте загадки. 

— Прочитайте прислів’я і поясніть їх зміст. 

— Знайдіть у записах прикметники-антоніми. 

— Спишіть прислів’я, підкресліть у них прикметники. 

2. Робота в парах. Вправа 164 (с. 85) 

— Прочитайте текст, доповнюючи його прикметниками з довідки. 

Словникова скарбничка 

— Поясніть значення слів: клуня, виринають. 

— Які букви ви вставите в словах з пропущеними буквами? 

— Обґрунтуйте правопис цих слів за допомогою правила. 

— Назвіть головні члени у першому реченні. 

3. Розвиток зв’язного мовлення 

— Опишіть український вишитий рушник, використовуючи подані прикметники. 

Лляний, тонкий, білий, полотняний, український, дорогий, простий, красивий, кольоровий, червоний, чорний, народний, рослинний орнамент. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Про що дізналися на сьогоднішньому уроці? 

— Чого навчилися? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 167, с. 87.