Українська мова 4 клас тема ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Іменник»)

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Іменник») 

Мета: перевірити рівень сформованості знань учнів за темою «Іменник»; розвивати мислення учнів, увагу, самостійність; виховувати культуру оформлення письмових робіт. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

III. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

1 варіант 

1. Як називають зміну закінчень іменників? 

а) Чергування; 

б) питання; 

в) відмінювання. 

2. У якому рядку всі наведені слова — іменники? 

а) Літера, галасливий, крик, дощ; 

б) воля, соняшник, щедрість, ворота; 

в) гнів, чалапає, влітку, джміль. 

3. У якому рядку всі іменники подано у формі множини? 

а) Степи, гори, узлісся, підйом; 

б) буряки, мрії, серпи, вишні; 

в) козак, борщі, м’ячі, книги. 

4. Позначте рядок, у якому всі слова в реченні записані правильно. 

а) З важкою ношою Петрусь повертався додому. 

б) Сашко довго думав над складною задачею. 

в) Кіт Мурко уважно спостерігав за мишою. 

5. Запишіть іменники у місцевому відмінку однини. 

Книга — 

Вільха — 

Фіалка — 

6. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. Позначте наголос у кожному слові. 

Інж..нер, д..ржава, трол..йбус, д..сципліна. 

7. Запишіть словосполучення у давальному відмінку. 

Учень Петренко — 

добродій Іванюк — 

тренер Федір Миколайович — 

8. Подані слова пов’яжіть між собою. Визначте число, рід, відмінок іменників. 

Пишуть, ручка. 

Відпочивати, галявина. 

Дякувати, гості. 

2 варіант 

1. Як змінюються іменники? 

а) За родами й числами; 

б) за відмінками й родами; 

в) за відмінками й числами. 

2. У якому рядку всі наведені слова — іменники? 

а) Сузір’я, морквяний, злетіти, віддаль; 

б) обличчя, тінь, милість, лев’ячий; 

в) солов’ї, українець, сьогодення, плащ. 

3. У якому рядку всі іменники подано у формі множини? 

а) Лани, задачі, краї, річки; 

б) пальми, бур’яни, цвяхи, довір’я; 

в) вокзал, заєць, юність, прохання. 

4. Позначте рядок, у якому всі слова в реченні записані правильно. 

а) Маленький Тарас потягнувся до тарілки з кашою. 

б) Під кручею туристи розбили намет. 

в) Юхим насолоджувався тишою. 

5. Запишіть іменники у місцевому відмінку однини. 

Дівчинка — 

райдуга — 

комаха — 

6. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. Позначте наголос у кожному слові. 

Ок..ан, гв..нтівка, ш..ренга, тра..вай. 

7. Запишіть словосполучення у давальному відмінку. 

Пан Василь — 

учитель Дмитро Григорович — 

брат Ігор — 

8. Подані слова пов’яжіть між собою. Визначте число, рід, відмінок іменників. 

Читати, книжка. 

Зустрітися, Микола. 

Дякувати, друзі. 

IV. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Які завдання виявилися найскладнішими? Чому? 

— Яке — найцікавішим? 

— Як слід працювати, щоб уникнути помилок?