Українська мова 4 клас тема УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ

УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ 

Мета: вдосконалювати вміння учнів відмінювати іменники у множині; ознайомити із закінченням іменників у місцевому відмінку множини; формувати вміння й навички правильного використання форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по; розвивати увагу, спостережливість; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до мови.

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 146 (3), с. 76) 

2. Гра «Хто швидше?» 

— Поставте іменники у родовий відмінок множини. 

Клас, школа, сніг, звір, дощ, книжка, дорога, змій, пальто, гривня, учень. 

— Що ви можете розповісти про правопис закінчень у родовому відмінку множини? 

3. Каліграфічна хвилинка 

— Відгадайте загадки. 

 

У місті він по рейках ходить, 

Він народ з роботи возить! 

На дорозі не зівай, 

Їде часто тут... (трамвай). 

Вгору ріжки підіймає 

І в дорогу вирушає. 

Їздить тільки у містах, 

В будні дні і по святах. (Тролейбус) 

 

— Запишіть каліграфічно. 

Тт Тт тр тра тро рам лейб 

Трамвай і тролейбус — наземні види транспорту. 

— Яких правил поведінки слід дотримувати у транспорті? 

4. «Мозковий штурм» 

— Що таке іменник? 

— Як змінюються іменники? 

— Що є початковою формою іменників? 

— Які чергування приголосних і голосних відбуваються при відмінюванні іменників в однині? 

— Іменники якого роду і в яких відмінках мають різні закінчення? Наведіть приклади. 

— У яких відмінкових формах іменників відбувається подовження кінцевих приголосних звуків основи? 

— Які закінчення мають іменники в називному відмінку множини? 

— Визначте основу і закінчення у слові солов’ї. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми пригадаємо, у якому відмінку іменники вживаються без прийменників, у якому — тільки з прийменниками, навчимося правильно вживати прийменники з іменниками, а також засвоїмо літературну форму іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Бесіда 

— Що ви можете розповісти про прийменники? (Належать до службових частин мови, не називають предметів, ознак, дій і станів, не мають коренів та інших частин слів, виконують тільки синтаксичні функції поєднують слова, не є самостійними членами речення.) 

— Наведіть приклади прийменників. 

— Що ви можете розповісти про правопис прийменників? 

2. Усне виконання вправи 147 (с. 77) 

— Прочитайте текст. 

— До якого типу текстів він належить? 

— Що нового дізналися з цього тексту? 

— Поміркуйте, чи в кожному відмінку можливе використання прийменників. 

— Звірте свої спостереження із правилом на с. 77 підручника. 

— Чи правильні висновки ви зробили? 

3. Засвоєння теоретичного матеріалу. Вправа 148 (с. 77–78) 

- Читання тексту учнями, добирання заголовка. 

- Списування з граматичним завданням. 

— Прочитайте речення із потрібними за змістом прийменниками. 

— У яких відмінках іменники вживаються з прийменниками? 

— Яке словосполучення з іменником місто ви склали? 

— Які споріднені слова можна дібрати до іменника похід? 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини 

- Порівняй (таблиця, с. 78). 

— Які закінчення мають іменники у місцевому відмінку множини в українській мові? 

— Які помилки можуть траплятися під впливом російської мови? 

- Виконання вправи 149 (с. 78–79). 

Ознайомлення з текстом вправи. 

— Про які види транспорту йдеться у вправі? 

— На якому виді транспорту ви любите подорожувати? 

— Що слід знати, щоб правильно написати іменники в місцевому відмінку множини? 

— Спишіть текст, виконавши третє і четверте завдання до вправи. 

Висновок. У місцевому відмінку множини іменники з прийменником по мають закінчення -ах, -ях. 

2. Робота в парах 

— Запишіть повні відповіді на запитання, використовуючи іменники, подані в дужках, і потрібні прийменники. 

— Визначте відмінок цих іменників у реченнях. 

- Де знаходить знання людина? (Книга) 

- Де росте велика верба? (Річка) 

- Де пташка звила гніздо? (Кущі) 

- Звідки діти принесли гриби? (Ліс) 

- З чого виготовляють сир і сметану? (Молоко) 

- До чого пристосувались кактуси? (Спека) 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Які закінчення мають іменники у місцевому відмінку множини? 

— Продовжіть речення. 

- Я навчився... 

- Я запам’ятав... 

- Я вмію... 

- Я знаю... 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 150, с. 79.