Українська мова 4 клас тема ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ 

Мета: ознайомити учнів з відмінюванням іменників у множині; вдосконалювати вміння і навички правопису відмінкових закінчень іменників; розвивати мовне чуття; виховувати любов до рідної землі. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 140, с. 73) 

— Прочитайте побудовані прислів’я. Поясніть їх зміст. 

— Поясніть правопис іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. 

2. Самостійна робота 

1 варіант 

1. Визначте групу іменників, що правильно вжиті в давальному відмінку однини. 

а) Директорем, другом, князем. 

б) Дитектореві, другу, князєві. 

в) Директорові, другові, князеві. 

2. Поставте іменники у давальному та місцевому відмінках однини. Виділіть закінчення. 

Кінь — ..., ... 

вчитель — ..., ... 

будинок — ..., ... 

гай — ..., ... 

Андрій Іванович — ..., ... 

2 варіант 

1. Визначте групу іменників, що правильно вжиті в місцевому відмінку однини. 

а) Хлопцем, каменем, батьком. 

б) На хлопцеві, на каменю, на батьку. 

в) На хлопцеві, на камені, на батькові. 

2. Поставте іменники у давальному та місцевому відмінках однини. Виділіть закінчення. 

Їжак — ..., ... 

школяр — ..., ... 

край — ..., ... 

день — ..., ... 

дядько Петро — ..., ... 

3. Каліграфічна хвилинка 

— Запишіть каліграфічно. 

Тонна, грам, кілометр, кілограм, центнер. 

— Назвіть «зайве» слово. 

— Поясніть, чому ви так вважаєте? (Кілометр — це міра довжини, а решта слів належать до мір маси.) 

4. Гра «Я — тобі, ти — мені» 

Учитель називає іменники в однині, а учні ставлять їх у множину. 

Автомобіль, черговий, сіль, школа, квітка, молоко, річка, читання. 

— Що ви помітили? (Є іменники, які вживаються тільки в однині.) 

Учитель називає іменники у множині, а учні ставлять їх в однину. 

Гори, ворота, міста, села, штани, дрова, океани, хлопці, гроші. 

— Що ви помітили? (Є іменники, які вживаються тільки в множині.) 

— Чи змінюються за відмінками іменники у множині? 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми про це дізнаємося, будемо вчитися відмінювати іменники в множині, правильно писати закінчення іменників у множині. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективне виконання вправи 141 (с. 73) 

Виразне читання вірша В. Сосюри, добирання до нього заголовка 

— Які іменники вжиті в однині, а які у множині? 

— Поставте іменники, ужиті в однині у форму множини. 

2. Спостереження над мовним матеріалом. Вправа 142 (с. 73–74) 

Ознайомлення з таблицями відмінювання іменників у множині 

— За якою ознакою здійснено розподіл іменників? 

— Які закінчення мають іменники у множині? 

— У яких відмінках іменники у множині мають однакові закінчення? (Іменники, що означають назви неістот, у називному і знахідному відмінках; іменники, що означають назви істот, у родовому і знахідному відмінках) 

— Як же розрізняти відмінок таких іменників у множині? 

3. Робота над текстом вправи 143 (с. 75) 

- Читання тексту учнями, добирання до нього заголовка. 

- Списування тексту з граматичним завданням. 

 - Читання перебудованого тексту. 

- Визначення відмінків виділених іменників у формі множини. 

- Визначення головних членів кожного речення. 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Усне виконання вправи 144 (с. 75) 

- Визначення особливостей форм іменників у родовому відмінку множини. 

- Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 75). 

— Які закінчення можуть мати іменники у родовому відмінку множини? 

2. Розвиток зв’язного мовлення 

Розповіді дітей про птахів і звірів, яких вони бачили у зоопарку. 

3. Самостійна робота. Вправа 145 (с. 76) 

- Читання перебудованого тексту вправи. 

- Визначення відмінків виділених слів. 

4. Словникова скарбничка 

— Прочитайте слово, записане у рамці на с. 76 підручника. 

— Розкодуйте слова і запишіть речення. 

Козаки у боях за незалежність українських земель використовували уршниіц, ивгнітвки, лішаб, ипсси. (Рушниці, гвинтівки, шаблі, списи) 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що вчилися робити на уроці? 

— Для чого нам потрібно знати як пишуться іменники у множині? 

— Під час виконання яких завдань у вас виникли труднощі? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 146 (1, 2), с. 76.