Українська мова 4 клас тема ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ 

Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини; формувати вміння й навички доцільно використовувати у мовленні знання про правопис цих іменників у давальному і місцевому відмінках; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Встали, діти, всі рівненько, 

Посміхнулися гарненько. 

Настрій на урок взяли 

Й працювати почали. 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 136, с. 70) 

— Як ви визначили закінчення в орудному відмінку однини іменників чоловічого роду з основою на -р? 

— Хто такий муляр? 

— Чим займається маляр? 

2. Гра «Я — тобі, ти — мені» 

Учитель називає іменник, а учень ставить його в орудний відмінок однини. 

Учень, плащ, авіатор, водій, слюсар, камінь, лікар, край, директор. 

3. Каліграфічна хвилинка 

— Запишіть каліграфічно. 

І барвінком, і рутою, 

і рястом квітчає 

весна землю, мов дівчину, 

в зеленому гаю. 

— Підкресліть іменники в орудному відмінку однини. 

— Випишіть слова, у яких звуків більше, ніж букв. 

— Запишіть до них звукові схеми. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми розглянемо нову мовну закономірність, якою, на жаль, не всі вміють користуватися. Знання цієї закономірності та її дотримання роблять наше мовлення різноманітнішим, милозвучнішим. А будемо ми працювати над давальним і місцевим відмінками однини іменників чоловічого роду. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Спостереження над мовним матеріалом. Вправа 137 (с. 71) 

Читання тексту учнями, добирання заголовка 

— Поставте запитання до тексту і дайте на них відповідь. 

— Випишіть словосполучення з іменниками чоловічого роду в давальному відмінку та позначте в них закінчення. 

— На основі власних спостережень спробуйте сформулювати правило правопису закінчень іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини. 

2. Ознайомлення з правилом (с. 71) 

3. Первинне закріплення. Вправа 138 (с. 71) 

— Прочитайте виразно вірш. 

— Про що розповідає цей вірш? 

— Які емоції він у вас викликає? 

— Поясніть значення виділеного слова. 

— Які синоніми можна дібрати до цього слова? (Обрій, небосхил) 

— Виконайте звуко-буквений аналіз цього слова. 

— Користуючись правилом на с. 72, поясніть правопис закінчень іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однини. 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Виконання вправи 139 (с. 72) 

- Порівняння сполучень іменників у двох колонках. 

- Визначення спільного і відмінного в цих записах. 

- Визначення сполучень, які краще сприймаються на слух. 

- Ознайомлення з правилом (с. 73). 

2. Письмо з коментуванням 

— Спишіть, ставлячи іменники, подані в дужках, у давальному чи місцевому відмінку однини. 

Дбалому (хом’як) зима не страшна. 

Просо вітру боїться, а (дощ) кланяється. 

Гарна дівчина, як калина (луг). 

По (одяг) зустрічають, по (розум) проводжають. 

— Поясніть зміст прислів’їв. 

3. Поетична хвилинка 

В хату з магазину 

Я приніс торбину, 

А торбина дуже свіжа, 

Зараз я її розріжу. 

Дам я мамі й татові, 

І малому братові, 

Дідові й бабусі, 

І сестрі Катрусі. 

— Визначте відмінок іменників чоловічого роду. 

— Поясніть правопис закінчень у цих іменниках. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що вчилися робити на уроці? 

— Які закінчення мають іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини? 

— Які закінчення мають іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини? 

— Для чого потрібні паралельні закінчення у давальному та місцевому відмінках? 

— Під час виконання яких завдань у вас виникли труднощі? 

— Як училися їх долати? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 140, с. 73.