Українська мова 4 клас тема ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА -р В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА -р В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ 

Мета: ознайомити учнів з правописом закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку; формувати вміння працювати з орфографічним словником для перевірки правопису закінчень іменників з основою на -р в орудному відмінку однини; виховувати повагу до людей будь-якої професії. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 133, с. 69) 

— Прочитайте виписані словосполучення. 

— Поясніть правопис закінчень іменників. 

2. Гра «Кращий стрілець» 

— Укажіть стрілками, яке закінчення в орудному відмінку однини мають подані іменники. 

олень -ом 

-ем 

-єм 

душ

гай

кут

меч

день

чай

дуб

кущ

 

— Поясніть свій вибір. 

3. Каліграфічна хвилинка 

— Запишіть каліграфічно. 

Хай над нашим рідним краєм пісня радісна звучить. 

— Яке це речення за метою? за інтонацією? 

— Поясніть правопис закінчення у слові краєм. 

— Доберіть до нього синоніми. 

4. Гра «З якої професії?» 

— Назвіть, з якої професії прийшли в життя подані прислів’я та приказки. 

- З поганої вівці хоч вовни жмут. (Чабан) 

- Жартуй, глечичок, поки вушко одірветься. (Гончар) 

- От що вийшло: ні тарантас, ні дишло. (Стельмах) 

- Куй залізо, поки гаряче. (Коваль) 

- Порожня бочка гучить, а повна мовчить. (Бондар) 

— Спробуйте поставити слова-відгадки в орудний відмінок однини. 

— Яких труднощів зазнали? 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми з’ясуємо, як пишуться іменники чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективна аналітична робота за вправою 134 (с. 69) 

Самостійне читання тексту 

— Про які професії ви дізналися з тексту? 

— Які професії подобаються вам? Чому? 

— Ким ви хочете стати в майбутньому? 

— Випишіть з тексту іменники чоловічого роду на -р в орудному відмінку. 

Учні визначають відмінок виписаних іменників. Позначають у них закінчення. 

— На основі власних спостережень спробуйте сформулювати правило правопису закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини. 

2. Ознайомлення з правилом (с. 70) 

3. Словникова скарбничка 

Інженер — спеціаліст із вищою технічною освітою. Слово запозичене з французької мови, утворене від латинського слова engenium — здатність, винахідливість. 

Інженер-механік. Інженер-електрик. Військовий інженер. 

— Утворіть словосполучення. 

інженер 

(Розумний, грамотний, веселий, вимогливий, талановитий, ведучий, молодий, майбутній) 

— Запишіть речення. 

Мій тато працює інженером на заводі. 

— Підкресліть головні і другорядні члени речення. 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Вибірковий диктант 

— Випишіть іменники чоловічого роду на -р у стовпчик та поставте їх в орудному відмінку однини. 

 

Лаком і фарбою 

пахне маляр. 

Глиною — муляр, 

замазкою — скляр. 

Учитель, лікар чи геолог, 

письменник, слюсар чи кресляр — 

всі називають головною 

одну професію — школяр! 

 

Взаємоперевірка робіт за орфографічним словником. 

2. Творча робота. Вправа 135 (с. 70) 

Перше завдання учні виконують усно колективно. 

Друге і третє — самостійно. 

3. Робота в парах. Складання діалогу 

— Які професії ти знаєш? 

— Яка професія тобі подобається? 

— Що ти можеш про неї розповісти? 

— Ким ти мрієш стати? 

— Яка професія у твоєї мами? 

— Ким працює тато? 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці? 

— Як слід перевіряти правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р? 

— Що найбільше сподобалося на уроці? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 136, с. 70.