Українська мова 4 клас тема ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ 

Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 128, с. 66) 

— Чи можна вважати текст вправи художнім? Доведіть свою думку. 

— Як ви поділили його на абзаци? 

— Прочитайте кожний абзац вправи, вставляючи іменники, подані в дужках, у родовому відмінку однини. 

2. Самостійна робота 

— Користуючись орфографічним словником, допишіть закінчення іменників. З одним словосполученням (за вибором) складіть речення. 

1 варіант 

Стояв біля каштан.., читав до вечор.., випало багато сніг.., вийшли з клас.., пішов до ліс.. 

2 варіант 

Стояв біля дуб.., вийшли з дом.., під’їхав до завод.., зібрали багато хліб.., сік з виноград.. 

3. «Порівняйте закінчення!» 

Зима — зимою Рік — роком 

куля — кулею нуль — нулем 

лінія — лінією край — краєм 

каша — кашею душ — душем 

межа — межею вуж — вужем 

задача — задачею меч — мечем 

— До якого роду належать іменники першого стовпчика? 

— До якого роду належать іменники другого стовпчика? 

— У якому відмінку стоять іменники чоловічого і жіночого роду? 

— Чи однакові вони мають закінчення? 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми будемо працювати над правописом закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Спробуємо зрозуміти і запам’ятати особливості закінчень таких іменників, щоб завжди писати грамотно. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Спостереження за мовним матеріалом. Вправа 129 (с. 66) 

— Прочитайте іменники, записані парами. 

— Поясніть значення слова ратуша. 

Визначення роду, числа і відмінка іменників 

— Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку? 

— Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи та спробуйте пояснити, чому закінчення у них різні. 

2. Складання опорної схеми 

— Побудуймо схему-опору, яка допоможе краще засвоїти правильне написання закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини. 

Іменники 

ж. рід (одн.) 

-а, -я 

Основа на твердий приголосний Основа на м’який приголосний і [ж], [ч], [ш] Основа на [й] 

-ою -ею -єю 

3. Ознайомлення з правилом (с. 67) 

4. Первинне закріплення. Вправа 130 (с. 67) 

-  Читання тексту і добирання заголовка. 

- Пояснення написання закінчень. 

- Повторення правила вживання апострофа після префіксів і пояснення написання слова з’явилася. 

5. Фізкультхвилинка 

6. Робота за таблицею. Вправа 131 (с. 67–68) 

— Розгляньте таблицю. Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи та закінчення в іменниках. 

7. Складання опорної схеми 

Іменники 

ч. рід (одн.) 

Основа на твердий приголосний Основа на м’який приголосний і [ж], [ч], [ш] Основа на [й] 

-ом -ем -єм 

8. Ознайомлення з правилом (с. 68) 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах. Вправа 132 (с. 68) 

— Поставте подані іменники в орудному відмінку. 

Підказочка. Дивись міркування на с. 68. 

— З однією групою іменників в орудному відмінку утворіть і запишіть речення. 

2. Цікаво знати (с. 68) 

Учні читають додаткову інформацію про вживання прийменників з іменниками чоловічого і жіночого роду в орудному відмінку. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 

— З яким настроєм завершуєте урок? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 13, с. 69.