Українська мова 4 клас тема ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ 

Мета: ознайомити учнів із правописом іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини; формувати вміння і навички користуватися орфографічним словником; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати старанність. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 124, с. 63) 

— Що цікавого дізналися з тексту вправи? 

— Прочитайте кожне речення тексту. 

— Поясніть написання слів із пропущеними буквами. 

— Як ви виконали звуковий аналіз слів якщо, дощ? 

— Що спільного у звуковому аналізі цих слів? 

2. Каліграфічна хвилинка 

Кк Кк кі лом тр 

— Утворіть слова і запишіть їх каліграфічно. 

санти 

кіло             метр 

деци 

3. Робота над прислів’ями 

— Відновіть та поясніть зміст прислів’їв. 

Без роботи вже й ріка тече. 

Людина без Батьківщини — день роком стає. 

В усякої справи як соловей без пісні. 

Крапля до краплі — початок важкий. 

— Спишіть прислів’я, підкресліть іменники жіночого роду в Р. в. однини. 

— Які закінчення мають іменники жіночого роду на -а (-я) в Р. в. однини? 

— У яких випадках ці іменники мають закінчення -і, а в яких — закінчення — -и? 

4. Проблемна ситуація 

— Поставте подані іменники у родовий відмінок однини: океан, край. 

— Чому в деяких учнів вийшли різні закінчення? (Океана — океану; края — краю) 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви будете вчитися правильно писати закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективне виконання вправи 125 (с. 64) 

-  Читання тексту вправи, розкриваючи дужки. 

- Перевірка правопису цих слів за орфографічним словником. 

- Списування тексту учнями, позначення закінчень. 

— На основі власних спостережень зробіть висновок, які закінчення мають іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини. 

— Звірте свої припущення з правилом на с. 64. 

2. Тренувальна вправа 125 (с. 64–65) 

- Читання тексту учнями, добирання заголовка. 

- Списування з граматичним завданням. 

- Перевірка виконаної роботи. 

3. Робота за таблицею «Правильно вимовляй і пиши» (с. 65) 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Коментоване виконання вправи 127 (с. 65) 

— Іменники кожного стовпчика поставте в родовий відмінок однини. 

Підказочка. Для впевненості користуйтесь орфографічним словничком. 

— Що об’єднує іменники кожного стовпчика? (Іменники першого стовпчика мають закінчення -а, другого — -я; третього — -у; четвертого — -ю.) 

Завдання 3 учні виконують за зразком. 

— Що цікавого повідомляє нам підручник про іменник біль? 

— Складіть речення з цим іменником у різних відмінкових формах та запишіть їх у зошити. 

2. Словникова скарбничка 

— Відгадайте загадки. 

Є у двох матерів аж по п’ятеро синів. 

Разом народилися, на весь вік здружилися. 

Ось у мами п’ятий син — 

на руці такий один. 

Він малий лінивець, 

а зовуть його... (мізинець). 

- Тисяча тисяч — це... (мільйон). 

— Запам’ятайте правопис цих слів. 

3. Гра «“Зайве” слово» 

— Подані іменники поставте у родовий відмінок однини. 

— Назвіть «зайве» слово у кожній групі іменників. 

- Іній, портфель, поле. 

- Сад, мед, сіль. 

- Малюк, жовтень, плащ. 

- Млин, хлів, горох. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Як можна перевірити себе, якщо немає впевненості у написанні закінчення іменника чоловічого роду в родовому відмінку однини? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 128, с. 66.