Українська мова 4 клас тема ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а (-я) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а (-я) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 

Мета: ознайомити учнів з правописом іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш]; розвивати вміння використовувати вивчені правила для пояснення правопису закінчення іменників у поданих формах; виховувати бережливе ставлення до природи. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 120, с. 61) 

— Про яку пору року йдеться у тексті вправи? 

— Які слова вживає автор у переносному значенні? 

— У яких словах відбувається чергування голосних у корені? 

2. Гра «Я — тобі, ти — мені» 

— Змініть форму слова таким чином, щоб відбулося чергування. 

Радість, юність, міль, повінь, річ, сіль, кінь. 

— З одним зі слів складіть речення. 

3. Каліграфічна хвилинка 

Ми любим працю, любим мир, ми любимо Вітчизну. 

— Яке це речення за метою висловлювання? за інтонацією? 

— Поясніть розділові знаки в реченні. 

— Визначте рід іменників. 

— Доберіть синоніми до слова Вітчизна. 

4. Пояснювальний диктант 

Тихо осипається листя з сумної верби. 

У полі біля криниці, як вийти за село, росте кущ калини. 

Біля кручі росла стара верба. 

— Визначте рід, число, відмінок іменників верби, криниці, кручі. 

— Назвіть основи цих слів; закінчення. 

— Що ви помітили? (Іменники одного роду в одному й тому самому від- мінку мають різні закінчення.) 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви познайомитеся з правописом іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш]. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективне виконання вправи 121 (с. 62) 

— Розгляньте таблицю. 

— У яких іменниках жіночого роду в родовому відмінку однини пишеться закінчення -и, а в яких — -і? 

— Від чого залежить закінчення таких іменників? (Від кінцевого приголосного основи іменника в початковій формі.) 

Учні звіряють свої висновки з правилом на с. 62 підручника. 

2. Складання опорної таблиці. Робота в групах 

Іменники жіночого роду на -а (-я) 

Визнач основу іменника 

на твердий приголосний на м’який приголосний 

У родовому відмінку пиши 

и і 

3. Робота над текстом. Вправа 122 (с. 62–63) 

- Читання тексту та поділ його на частини. 

- Бесіда про допомогу людей тваринам узимку. 

- Списування тексту, вставляючи пропущені закінчення. 

- Порівняння виділених абзаців. 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота над прислів’ями. Вправа 123 (с. 63) 

— Утворіть прислів’я і запишіть їх. 

— Як ви їх розумієте? 

— Утворіть родовий відмінок однини від виділених іменників та визначте їх закінчення. 

2. Гра «Упіймай іменник у родовому відмінку однини» 

 

У Марічки, у сестрички 

засмутилось кругле личко: 

повернулася із річки, 

а в косі немає стрічки. 

Біля вільхи, край дороги 

не знайшла, втомила ноги. 

Сльози бризнули в Марічки: 

«Як же бути їй без стрічки?». 

 

3. Розвиток мовлення 

— Складіть усний твір за поданим початком. 

Осіннього ранку хлопці прийшли до лісу. Навколо тиша. І раптом у кущах побачили журавля. У нього було поранене крило. Діти принесли птаха додому... 

4. Заслуховування складених творів (2–3 учня) 

Виправлення типових помилок. 

5. Самостійна робота 

— Запишіть слова у два стовпчики: у перший — іменники, які в родовому від- мінку однини мають закінчення -и; у другий — іменники, які в родово- му відмінку однини мають закінчення -і. 

Сосна, неділя, тиша, зима, вулиця, калина, чаша, хвиля, суниця, праця, вода. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового дізналися? 

Вправа «Незакінчене речення» 

- У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на -а (-я) мають закінчення -і після... (м’яких приголосних та [ж], [ч], [ш]). 

- У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на -а (-я) мають закінчення -и після... (твердих приголосних). 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 124, с. 63.