Українська мова 4 клас тема ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ У КОРЕНЯХ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОДНИНІ

ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ У КОРЕНЯХ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОДНИНІ 

Мета: ознайомити учнів з чергуванням голосних звуків у коренях в окремих іменниках жіночого і чоловічого роду; розвивати фонематичний слух; виховувати любов до рідної мови. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Стій, друже, зупинись, 

Ти у класі не крутись, 

Дзвоник кличе всіх за парти 

Знання міцні здобувати! 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 115 (3), с. 59) 

— Прочитайте записані пари слів. 

— Які зміни кінцевого приголосного відбулися в цих словах? 

2. Пояснювальний диктант 

Ой, у лузі червона калина похилилася. По дорозі в білий світ вируша поважний кіт. Зайчик сонячний іскриться на лататті у ріці, на піску і на травичці, і у тебе на лиці. 

— Підкресліть іменники, що стоять у місцевому відмінку. 

— У яких із них відбулося чергування? 

— Чому в інших іменниках у місцевому відмінку чергування не відбулося? 

— У яких іменниках відбувається чергування приголосних? 

3. Каліграфічна хвилинка 

— Доповніть прислів’я. Запишіть його каліграфічно. 

Осінь багата снопами, а зима... (пирогами). 

— Виконайте звуко-буквений аналіз слова осінь. 

— Поставте слово осінь у родовий відмінок однини. 

— Що ви помітили? 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з чергуванням голосних звуків у коренях іменників жіночого і чоловічого роду. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Самостійне дослідження. Вправа 116 (с. 59–60) 

— Визначте тип прочитаного тексту. 

— Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. 

— За власними спостереженнями сформулюйте правило про чергування голосних звуків у коренях іменників жіночого і чоловічого роду. 

— Звірте свої висновки із правилом на с. 60. 

2. Первинне закріплення. Вправа 117 (с. 60) 

Списування тексту з граматичним завданням 

— У яких словах відбулося чергування звуків? 

— У яких словах може відбутися чергування голосних звуків? 

— Доведіть свою думку. 

3. Хвилинка-цікавинка 

Коли «І» кінчає слово, 

«Е» чи «О» завжди готові 

«І» в основі замінити 

І за нього послужити. 

Порівняй: в печі, до печі, 

Слово сказане до речі, 

Солі, осені і кості, 

Від хоробрості і злості... 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Творча робота. Вправа 118 (с. 60–61) 

— Спишіть вірш, розкриваючи дужки. 

- Звуковий аналіз слів. 

— Знайдіть у тексті іменники-антоніми. 

— Побудуйте їх звукові моделі. 

- Побудова міркування за четвертим завданням вправи. 

2. Вибіркове списування. Вправа 119 (с. 61) 

— Доповніть прислів’я словами з довідки. 

- Самостійне виконання другого завдання. 

Перевірка виконаної роботи. 

-  Побудова міркування за третім завданням вправи. 

3. Робота над загадками 

— Відгадайте загадки. 

— Запишіть слова-відгадки у початковій формі та в родовому відмінку однини. 

Має вуса, пишний хвіст 

І негарну звичку: 

Спершу добре він поїсть, 

Після вмиє личко. (Кіт) 

Листячко зелене їсть. 

А пташки її куштують. 

І город, і сад рятують. (Гусінь) 

— Яке чергування відбулося в цих словах? 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Коли відбувається чергування голосних звуків в іменниках чоловічого і жіночого роду? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 120, с. 61.