Українська мова 4 клас тема ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ 

Мета: ознайомити учнів із чергуванням кінцевих приголосних в іменниках; формувати вміння й навички застосування правил для пояснення правопису іменників у давальному і місцевому відмінках однини; розвивати увагу, спостережливість; виховувати старанність. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 106, с. 54) 

— Зміст якої поради ви бажаєте пояснити? 

— Прочитайте виписані словосполучення. 

— Прочитайте складене речення. 

— У якому відмінку стоїть слово друг? 

— Які споріднені слова ви дібрали до іменника розмова? 

2. Каліграфічна хвилинка 

— Запишіть каліграфічно, розкриваючи дужки. 

(В) портфелі, (в) ночі, (в) ранці, (в) день, (в) зимку. 

— Поясніть правопис записаних слів. 

— Доберіть спільнокореневі слова до слова взимку. 

3. Проблемна ситуація 

— Подані слова поставте у давальному і місцевому відмінках однини. Позначте закінчення. 

Нога — ..., ... 

Бік — ..., ... 

Вухо — ..., ... 

Школа — ..., ... 

— Що ви помітили? 

— Чому не відбулося чергування в останньому слові? 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми спробуємо з’ясувати, у яких іменниках відбувається чергування кінцевих приголосних основи в давальному і місцевому відмінках однини, які звуки чергуються. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Аналітико-пошукова робота (за вправами 111, 112, 113, с. 57–58) 

— Про що дізналися з тексту вправи 111? 

— Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення. 

— За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини. 

— Звірте свої висновки із правилом на с. 57. 

— Яких відмінкових форм бракує в таблиці? 

— Поставте іменники, подані у вправі 112, у місцевий відмінок однини. 

— Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення. 

— За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках чоловічого роду в місцевому відмінку однини. 

— Поставте іменники, подані у вправі 113, у місцевий відмінок однини. 

— Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення. 

— За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках середнього роду в місцевому відмінку однини. 

— Звірте свої висновки із правилом на с. 58. 

— Зробіть висновок, чи в іменниках чоловічого і середнього роду чергування кінцевих приголосних основи відбувається так само, як в іменниках жіночого роду? 

2. Тренувальна вправа 

— Уставте пропущені букви. 

У ву..і, в моло..і, на яблу..і, на поро..і, у кожу..і, у барло..і, на лу..і. 

— До якого роду належать ці іменники? 

— У якому відмінку вони стоять? 

3. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Вузлики на пам’ять. Вправа 114 (с. 58–59) 

Виразне читання вірша Алли Свашенко. Колективне заучування вірша 

— Назвіть іменники в місцевому відмінку однини. 

— Поясніть їх правопис. 

— З одним із них складіть і запишіть речення. 

2. Робота над загадками. Вправа 115 (с. 59) 

— Назвіть іменники, у яких відбувається зміна кінцевого приголосного основи. (Річку, жінка, домівки, дочки, онука, оком, вухом) 

3. Списування з коментуванням 

— Прочитайте. Слова, подані у дужках, запишіть у потрібному відмінку. 

— Надпишіть рід, відмінок цих іменників. 

На ткацькій (фабрика) нитки перетворюють у тканину, а на швей- ній — шиють одяг. Лариса чудово грає на (скрипка). Годівничку діти повісили на нижній (гілка). Мама купила (донечка) гарні черевички. Петрик налив (кішечка) молочка. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що цікавого дізналися на уроці? 

— У яких відмінках іменників відбувається чергування кінцевого при- голосного основи [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’]? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 115 (3), с. 59.