Українська мова 4 клас тема РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ

РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ 

Мета: закріпити знання учнів про відмінювання іменників; ознайомити із способами розрізнення давального і місцевого відмінків; розвивати мовленнєві вміння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до Батьківщини. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Знов день почався, діти. 

Всі зібрались на урок. 

Тож пора нам поспішати — 

Кличе в подорож дзвінок. 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 106, с. 54) 

— Які прислів’я та приказки ви дібрали про рідний край? 

— Прочитайте складені речення. 

— У якому відмінку вживається сполучення слів рідний край у вашому реченні? 

2. Каліграфічна хвилинка 

Д д Дд ер жав дер держава 

— Як ви розумієте значення цього слова? 

Держава — це політична організація суспільства на чолі з урядом та його органами. 

— Запишіть каліграфічно. 

Живи і міцній, українська державо! 

— Назвіть спільнокореневі слова до слова держава. 

(Державна, державність) 

— Складіть речення з однорідними членами речення. 

..., ..., ... — державні символи України. 

3. Підготовча робота 

— Що називають відмінюванням іменників? 

— Провідміняйте іменник земля. 

— Назвіть закінчення іменника, який ви провідміняли, у різних відмінках. 

— Чому в різних відмінках іменник має однакове закінчення? 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні ви дізнаєтеся про це на уроці, спробуєте з’ясувати, з чим це пов’язано. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективне виконання вправи 108 (с. 55) 

Самостійне читання тексту учнями 

— Назвіть виділені у тексті іменники. (Боротьбі — у боротьбі) 

— Визначте їх відмінок. 

— Як розрізнити відмінкові форми, що мають однакові закінчення? 

2. Ознайомлення з правилом (с. 55) 

3. Самостійна робота 

Учні складають і записують кілька речень із виділеним у вправі 108 іменником у формі давального і місцевого відмінків однини. 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Розвиток зв’язного мовлення. Вправа 107 (с. 54–55) 

— Хто із вас уміє підписувати конверти? 

— У якому відмінку вживають іменники, що називають прізвище, ім’я та по батькові людини, якій адресують листа? 

Словникова скарбничка 

— Кого називають адресатом? 

— А кого — адресантом? 

Практична робота 

Учні заповнюють поштові конверти. 

2. Робота в парах. Вправа 109 (с. 56) 

Мовчазне читання тексту учнями 

— Обміняйтеся думками, що цікавого ви дізналися про українських козаків. 

— Поясніть значення слова резиденція. 

— Який іменник повторюється в тексті? 

— Визначте його відмінок. 

3. Вибіркове списування 

— Випишіть із тексту вправи 109 речення, у яких іменник Січ уживається в давальному і місцевому відмінках. 

— Випишіть останнє речення тексту. Поясніть уживання розділових знаків. 

4. Редагування тексту вправи 109 

— Як можна вдосконалити цей текст? 

5. Творче завдання 

— Спишіть вірш, замінивши закінчення іменників, поданих у дужках. 

— Визначте відмінок цих іменників. 

У нашій (хата) на (стіна) 

висить портрет у (рама) — 

він дуже рідний і мені, 

і (тато), і (мама). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що вчилися робити на уроці? 

— Як відрізнити відмінки іменників, закінчення яких збігаються? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 110, с. 56.