Українська мова 4 клас тема ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОЧАТКОВА ФОРМА ІМЕННИКА

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОЧАТКОВА ФОРМА ІМЕННИКА 

Мета: актуалізувати знання учнів про відмінювання іменників; розвивати вміння визначати початкову форму іменника, відмінок іменника в реченні; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати культуру письмового мовлення. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Ось дзвінок сигнал нам дав — 

Працювати час настав. 

Тож і ми часу не гаймо, 

Урок мови починаймо. 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 99, с. 50) 

— Прочитайте складені речення. 

«Ланцюжком» учні називають іменники з речень та визначають їх рід та число. 

2. Самостійна диференційована робота на картках 

1 варіант 

Вибрати найбільш влучне слово із синонімічного ряду іменників: 

Їжа, страва, харч, корм, пожива. 

Восени люди заготовляють для тварин — ... (корм). 

Комахи під корою дерев знаходять — ... (поживу). 

У дорогу турист узяв із собою — ... (їжу). 

2 варіант 

Замінити словосполучення найбільш влучним іменником-синонімом. 

Восени падає листя — ... (листопад). 

Сильний дощ — ... (злива). 

Дрібний осінній дощ — ... (мряка). 

Перевірка виконаного завдання. 

3. Каліграфічна хвилинка 

— Закресліть літери, що найчастіше повторюються, та утворіть слово. 

П, б, з, е, р, е, б, з, а, з, б, е, ц, б, е, з, я (Праця) 

— Виконайте звуко-буквений аналіз цього слова. 

— Доберіть спільнокореневі слова до слова праця. (Працівник, працювати, працьовитий) 

— Утворіть нові слова за допомогою префіксів: на-, до-, пере-. (Напрацювати, допрацювати, перепрацювати) 

— Складіть прислів’я. 

марнує, годує, людину а, лінь, Праця. 

(Праця людину годує, а лінь — марнує.) 

— Знайдіть антоніми. 

— До якої частини мови вони належать? 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати тему «Іменник». Повторимо відмінювання іменників, дізнаємося цікаві відомості про називний відмінок іменника, будемо вчитися визначати відмінок іменників у реченні. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективне виконання вправи 100 (с. 51) 

Учні читають прислів’я і приказки та пояснюють їх зміст. 

— Яке слово повторюється в кожному реченні? 

— Випишіть ці слова в зошити. 

— Яка частина слова змінилася? Виділіть її. 

— Як ви вважаєте, чому змінилися закінчення іменників? (Тому що вони відповідають на різні питання.) 

— Таку зміну іменників за питаннями називають відмінюванням. 

— Чи змінилося значення цього слова? (Ні. Змінилася лише його форма.) 

2. Робота в парах. Вправа 101 (с. 51) 

Опрацювання правил, які необхідно запам’ятати. 

— Поставте одне одному запитання за змістом правил та дайте на них відповідь. 

3. Колективне виконання вправи 102 (с. 51–52) 

-  Розглядання таблиці відмінювання іменників. 

- Колективне заучування назв відмінків по порядку і питань, на які вони відповідають. 

— Що цікавого ви помітили у питаннях називного і знахідного відмінків? Давального і місцевого? 

- Усне відмінювання іменника день. 

- Самостійне виконання завдання 4 до вправи. 

4. Лірична хвилинка. Вправа 103 (с. 52–53) 

— Які назви відмінків ви почули у вірші? 

— На які питання вони відповідають? 

— Чому відмінки мають такі назви? 

Розвиток мовлення 

Складання розповіді про один з відмінків. 

5. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Тренувальна вправа 104 (с. 53) 

- Виразне читання вірша Н. Голуб. 

- Визначення початкової форми іменників (усно) 

Підказочка. Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника. 

- Вибіркове списування з граматичним завданням. 

Смереки (смерека), ясени (ясен), тополі (тополя), квіти (квітка), трави (трава), сади (сад), вірші (вірш). 

- Визначення кличної форми виділених іменників. 

2. Письмо з пам’яті. Вправа 105 (с. 54) 

- Самостійне визначення закінчення і відмінка у іменника, який повторюється в кожному реченні. 

- Усне добирання синонімів з довідки. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що цікавого ви дізналися на уроці? 

— За якими відмінками змінюються іменники? 

— Що є початковою формою іменника? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 106, с. 54.