Українська мова 4 клас тема ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ

ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ 

Мета: актуалізувати знання учнів про іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників, пряме й переносне значення слів; розвивати вміння вибирати з ряду синонімів іменники, які відповідають змісту висловлювання; збагачувати мовлення учнів; виховувати старанність. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

В путь щасливу і широку 

Всіх виводить школа вас. 

До уроку! До уроку! 

В школі дзвоник кличе вас! 

Поспішіть місця зайняти, 

Час урок розпочинати. 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 91, с. 47) 

— Назвіть виписані іменники. 

— Який рід і число мають виписані іменники? 

— Прочитайте, які речення ви склали. 

2. Каліграфічна хвилинка 

Шш Шш ше рен га шеренга 

— Поясніть значення слова шеренга. (Група людей, які стоять на одній лінії з поверненими в один бік обличчями.) 

— На якому уроці діти шикуються у шеренгу? 

— Допишіть словосполучення, змінюючи слово шеренга. 

Стати в..., вийти з..., крокувати в..., командувати..., обійти..., зупинитися біля... 

3. Вправа «Незакінчене речення» 

День, ніч — це іменники-... (антоніми). 

Горизонт, виднокіл, обрій — це іменники-... (синоніми). 

Ніс човна. Кирпатий ніс. Ніс — це... іменник (багатозначний іменник). 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати іменники-антоніми, іменники-синоніми, поговоримо про багатозначність деяких іменників, удосконалимо вміння визначати пряме й переносне значення іменників, вводити його в словосполучення, речення. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективне виконання вправи 92 (с. 47) 

Читання тексту «ланцюжком» 

— Який заголовок ви можете запропонувати до тексту? 

— Яке продовження тексту можна написати? 

— Виберіть із іменників-синонімів, поданих у дужках, ті, які найбільше підходять за змістом. 

— Запишіть відредаговані речення у зошит. 

— Пригадаймо, що таке синоніми? (Синоніми — це слова, однакові або близькі за значенням, але різні за звучанням і написанням.) 

— Яку роль відіграють у мовленні іменники-синоніми? (Вони дають можливість найточніше, найвиразніше і найвлучніше висловлювати свою думку.) 

2. Вибірковий диктант. Вправа 93 (с. 47–48) 

Виразне читання прислів’їв та приказок 

— Як ви зрозуміли їхній зміст? 

— Запишіть під диктування парами іменники-антоніми. 

— Визначте їх рід. 

— Який ми можемо зробити висновок про роль антонімів у реченнях? (Вони допомагають увиразнити мовлення, точно висловити свою думку або загострити увагу на чомусь особливому, дають можливість яскравіше виразити протилежні явища.) 

3. Багатозначність іменника. Вправа 94 (с. 48) 

— У якому значенні вживається слово земля у вправі? 

— Складіть власні речення з цим словом, уживаючи його в різних значеннях. 

— Які різні значення може мати іменник сонце? 

4. Фізкультхвилинка 

 

Стали, діти, біля парт. 

Кожен з вас здоров’я варт. 

Піднімайте руки вгору, 

Сонце сили додасть хворим. 

Присідайте до землі, 

Будуть сили немалі. 

А тепер взялись за руки, 

Хай покинуть слабкість й муки. 

Нам же далі працювати, 

То й здоров’я треба мати. 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

 

1. Робота в групах 

— Складіть і запишіть речення із указаними синонімами. 

— Підкресліть головні та другорядні члени речення. 

1-ша група: алмаз, діамант. 

2-га група: ощадливість, бережливість. 

3-тя група: шелест, шарудіння. 

4-та група: зворушливий, розчулений. 

2. Для допитливих 

Ознайомлення з інформацією розділу «Хвилинка спілкування» 

— Що цікавого дізналися? 

3. Розбір іменника як частини мови. Вправа 95 (с. 48–49) 

— Прочитайте і визначте, що це — текст чи окремі речення. 

— Доведіть свою думку. 

— Які з іменників ужито в прямому, а які — в переносному значенні? 

Аналіз іменника як частини мови за схемою, поданою у підручнику на с. 49. 

4. Іменники, що звучать однаково, але мають різне значення 

Робота за малюнками 

Дві лисички — тварини; лисички — гриби; 

сонечко — на небі; сонечко — комаха; 

коса в дівчини; коса — знаряддя праці; коса на річці. 

Косу дівчина плете, 

На косі трава росте. 

Пляж найкращий на косі, 

Поки ще трава в росі. 

Із косою йде на косу, 

Хлопець той, що траву косить. 

А. Свашенко 

— У якому новому значенні вживаються тепер слова? 

У автомобілі (двірник) людина, яка прибирає; 

сумка, портфель (дипломат) працівник посольства; 

комп’ютерний (диск) автомобільний; 

тварина (миша) комп’ютерна. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що повторили на уроці? 

— Які цінні думки запам’ятали? 

— Для чого потрібно вживати у мовленні іменники — синоніми, антоніми? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 96, с. 49.