Українська мова 4 клас тема АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА 

Мета: узагальнити знання учнів про лексичне значення слова; розвивати вміння визначати значення слова в контексті; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні ми починаємо подорож країною Слова. Що пригадаємо і про що дізнаємося з цього розділу, ви дізнаєтеся на с. 40 вашого підручника. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота за таблицею 

Слово 

Синоніми близькі за значенням слова Антоніми протилежні за значенням слова Слова, які мають однакове звучання і різне значення Слова Однозначні Багатозначні пряме значення переносне значення 

 

2. Зупинка «Слова з прямим і переносним значенням» 

1) Робота над загадкою. 

Насупилось небо, плаче хмаринка, 

А поле сміється щасливо і дзвінко, 

Бо сльози хмаринки несуть урожай. 

Як сльози ці звуться? Ану, відгадай. (Дощ) 

— Прочитайте слова, вжиті в переносному значенні. 

— Назвіть виконавців цих дій. 

— Хто може насупитися, плакати, сміятися? 

— Чому ці дії, властиві людям, приписуються неживим предметам? 

2) Робота над прислів’ями. Вправа 74 (с. 41). 

- Виразне читання прислів’їв. 

- Визначення слів, вжитих у переносному значенні. 

— Які слова роблять наше мовлення образним — з прямим чи переносним значенням? 

— Доведіть свою думку. 

- Вибіркове списування речень, визначення у них головних членів речення. 

3. Зупинка «Слова, що мають кілька значень». Вправа 75 (с. 41) 

— Прочитайте виразно вірш-пораду Д. Білоуса. 

 

— Скільки значень має слово голова? 

— Запишіть речення з цим словом, щоб воно вживалося в різних значеннях. 

Самостійне виконання третього завдання до вправи. 

Взаємоперевірка виконаної роботи. 

4. Фізкультхвилинка 

5. Зупинка «Слова, які звучать і пишуться однаково». Вправа 76 (с. 41) 

Гра «Шукачі» 

— Відшукайте у реченнях слова-близнюки. 

— Що спільного у значеннях цих слів? 

— Чи можна назвати їх багатозначними? Чому? 

— У чому полягає відмінність між багатозначними і цими словами? 

Самостійне виконання другого завдання до вправи. 

Взаємоперевірка виконаної роботи. 

6. Зупинка «Слова, близькі за значенням (синоніми)» 

— Мова наша мелодійна, співуча, солов’їна. Є слова, що можуть мати багато значень, але є й слова, близькі за значенням. 

— Як називаються такі слова? (Синоніми) 

1) Гра «Я — тобі, ти — мені». 

Учитель називає слова, а діти до них добирають синоніми та записують їх у зошити. 

Відважний — ... 

іти — ... 

веселий — ... 

хата — ... 

— До яких частин мови можуть належати синоніми? 

2) Виконання вправи 77 (с. 42). 

— Прочитайте виразно вірш Л. Стрельника. 

— Які синоніми дібрав автор до слова заметіль? 

Самостійне виконання третього завдання до вправи. 

Фронтальна перевірка. 

7. Зупинка «Слова, протилежні за значенням (антоніми)» 

— Які слова називають антонімами? 

— До виділених слів доберіть антоніми. Запишіть їх у зошити. 

Легка сумка — ... 

міцний мороз — ... 

старий дуб — ... 

повне відро — ... 

Гра «Скажи без затримки» 

Учні «ланцюжком» швидко називають відповідний антонім. Хто затримався, поступається відповіддю наступному учневі. 

Білий — ..., великий — ..., верхній — ..., голосно — ..., весело — ..., цікаво — ..., сміятися — ..., мороз — ..., вітатися — ... чисто — ..., радість — ... 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Які значення можуть мати слова? 

— Як ви розумієте переносне значення слова. Наведіть приклади. 

— Які слова є синонімами? 

— Які слова є антонімами? 

— Наведіть приклади багатозначних слів. 

— Чим багатозначні слова відрізняються від слів, які звучать і пишуться однаково? 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 78, с. 42.