Українська мова 4 клас тема ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 

Мета: закріпити знання учнів про однорідні члени речення, розділові знаки при однорідних членах речення; розвивати вміння читати речення з однорідними членами з відповідною інтонацією; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Ось і дзвоник пролунав, 

Для навчання час настав. 

Щоб країні прислужитись, 

Ви повинні добре вчитись — 

Для могутності і слави 

Української держави. 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 69, с. 37) 

— Прочитайте записані речення, дотримуючи відповідної інтонації. 

— Назвіть головні і другорядні члени речення у першому і четвертому реченнях. 

— Яке правило пригадали під час написання першого слова із 3-го завдання до вправи? (Правило вживання апострофа) 

— Чим цікаве написання другого слова? (Префікси «роз-», «без-» завжди пиши з буквою «з-») 

2. Пояснювальний диктант 

Вулицями міста їздять автобуси, тролейбуси, трамваї. Косар стомився і сів під деревом перепочити. Олеся читає швидко, але невиразно. До чудової пісні прислухалися і пташки, і дерева, і квіти. Я був не в лісі, а в полі. У лісі було тихо й сумно. У гаях, садах і парках літають зграйки синиць. 

— Назвіть однорідні члени речення. 

— Підкресліть сполучники при однорідних членах речення. 

— Поясніть уживання розділових знаків при однорідних членах речення. 

3. Каліграфічна хвилинка 

Оо Оо ок ом ов он 

Океан — водний простір між материками. 

— Доберіть спільнокореневі слова до слова океан (океанський, океанічний, океанчик) 

— Запишіть словосполучення. 

Безмежний океан, Тихий океан, океан почуттів, Індійський океан, океан сліз.

— Підкресліть словосполучення, вжиті у переносному значенні. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Списування із завданням. Вправа 70 (с. 37) 

Учні читають текст та добирають до нього заголовок. 

Виписують речення з однорідними членами та вправляються в їх інтонуванні. 

Словникова робота 

— Усно доберіть синоніми до виділених слів. 

Чарівний, красивий, вродливий, славний, ладний, захопливий, неземний. 

Безмежний, безкраїй, нескінченний, бездонний, безмірний, неосяжний. 

2. Робота над вправою 71 (с. 37–38) 

- Ознайомлення з текстом листа. 

- Відповіді на запитання до тексту. 

- Самостійна робота: виписування речень з однорідними членами. 

- Вправляння в інтонуванні цих речень. 

- Робота над словом. 

Спільним у цих словах є префікс о-. 

За допомогою словника учні добирають інші слова з префіксом о-. 

Наприклад: ожити, опадати, опалення, оголосити, озиратися, озброєння, одружитися. 

3. Фізкультхвилинка 

4. Усне виконання вправи 72 (с. 38) 

Виразне читання вірша Олександра Олеся 

— Який заголовок можна дібрати до цього вірша? 

— Відшукайте синоніми у тексті. (Пісня — ллється, літа, щебече.) 

— Чи однаково вимовляється і пишеться слово ллється? 

— Доведіть свою думку. 

— Виконайте звуковий аналіз цього слова. 

— Назвіть однорідні члени речення в другій строфі. 

— Як вони пов’язані між собою? 

5. Робота над деформованим текстом 

— З кожної групи слів складіть і запишіть речення. 

— Установіть зв’язок слів в одному з речень за вибором. 

Горах, корови, випасаються, у, вівці, кози. 

Гаї, опустіли, поля, навкруги, ліси, долини. 

Темні, і, оповили, хмари, небо, насунули. 

6. Самостійна робота 

1 варіант 

Складіть і запишіть речення з однорідними підметами. 

Коропи, окуні, карасі. 

Вовки, лисиці і зайці. 

Книги, газети і журнали. 

Сонце, повітря і вода. 

2 варіант 

Складіть і запишіть речення з однорідними присудками. 

Пишемо, читаємо і лічимо. 

Прочитав, подумав і відповів. 

В’яне, жовкне й обсипається. 

Учиться і працює. 

7. Гра «Ти — мені, я — тобі» 

Учитель читає запитання на с. 39 підручника, а учні відповідають на них. 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що повторили на уроці? 

— Чого особисто ви навчилися під час вивчення теми? 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 73, с. 38–39. 

Учні за вибором виконують перше або друге завдання до вправи.