Українська мова 4 клас тема ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ДІАЛОГ

ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ДІАЛОГ 

Мета: закріплювати знання учнів про підмет, присудок як граматичну основу речення; розвивати вміння визначати в реченні його основу й установлювати зв’язок слів між словами в реченні; здійснити перевірку діалогічного мовлення; виховувати шанобливе ставлення до співрозмовника. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 53, с. 30) 

— Зачитайте, які спонукальні речення ви виписали з тексту вправи. 

— Які вони за інтонацією? 

Один учень записує звукову модель виділеного слова на дошці. 

Решта обмінюються зошитами та виконують взаємоперевірку виконаного завдання. 

2. Вправа «Знаки загубилися» 

— Прочитайте текст, розставляючи потрібні розділові знаки в кінці речень. 

— Поясніть свій вибір. 

Молода берізка вибігла на узлісся і зупинилася чого це вона так відірвалася від своїх подруг мабуть, зрозуміла, що тут більше простору і сонячного проміння ось чому вона і вища і кучерявіша від інших беріз рости, берізко, зве-селяй землю своєю красою. 

— Випишіть спонукальне речення. 

— Підкресліть у ньому звертання. Поясніть розділові знаки. 

— Які види речень за метою висловлювання ви ще знаєте? 

— Наведіть власні приклади. 

3. Каліграфічна хвилинка 

по осе ред посередині 

— Запишіть каліграфічно. 

У місті побудували парк, посередині якого бив фонтан. 

4. Загадки-жарти 

-       Що стоїть посеред землі? (Літера М) 

- Що стоїть посередині Харкова? (Літера К) 

- Що стоїть посередині Дністра? (Літера С) 

- Що стоїть між буквами А і Б? (Літера І) 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над темою «Речення»; пригадаємо, як називаються головні слова в реченні; будемо встановлювати зв’язок слів у реченні за допомогою питань, а також перевіримо ваші вміння складати діалоги. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Списування з граматичним завданням. Вправа 54 (с. 30–31) 

Учні читають текст вправи та добирають до нього заголовок. 

— Спишіть виділені речення. 

— Підкресліть у них головні члени речення. 

2. Бесіда за таблицею «Члени речення»

Члени речення

слова у реченнях, що відповідають на певне питання

головні другорядні

основа речення означення

який? яка? яке? обставина

де? коли? звідки? додаток

кого? чого?

підмет 

хто? що? присудок

що робить?

що зробить?

 

— Що таке граматична основа речення?

— На що вказує підмет? На які питання він відповідає?

— Що виражає присудок? На які питання відповідає присудок?

3. Вибіркове списування. Вправа 55 (с. 31)

Самостійне читання тексту учнями

— Який заголовок можна дібрати до цього тексту?

— Випишіть з кожного речення головні члени.

— Прокоментуйте свій вибір.

Виписування іменників із залежними від них прикметниками

Гайок (який?) невеличкий; руку (яку?) важку; листя (яке?) жовте; накриттям (яким?) пишним, золотим; шар (який?) товстий, м’який; листя (яке?) нове.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Усне виконання вправи 56 (с. 31)

Учні читають речення та називають його граматичну основу.

— Які слова автор уживає у переносному значенні? (Збіжить вода; вербичка схилилась; день милується і тішиться; дзвеніли роси; купаються зірки)

— Спробуйте дібрати до них синоніми.

2. Робота з пам’яткою «Як вести діалог»

ПАМ’ЯТКА

1. Дотримуйте теми й мети спілкування.

2. Під час спілкування не перебивайте співрозмовника.

3. Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

4. Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

5. Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

6. Дотримуйте етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

3. Робота в групах

1-ша група

Складіть діалог за початком, використовуючи додаткову інформацію. 

— Мар’янко, подивись на оце диво!

— Яке диво?

— Дивись, які маленькі вогники виблискують на небі!

— Ні, Михайлику, це не вогники, а зорі. А зорі — це космічні тіла. А якщо ти уважно подивишся на небо, то побачиш скупчення зірок. Це...

Цікаві факти

Існують місця скупчення зірок. Люди «розділили» небо на 88 ділянок, назвали їх сузір’ями і дали їм імена героїв давніх міфів, легенд, казкових істот, наприклад, Козерог, Стрілець, Риби, Волопас, Телець, Мала Ведмедиця, Велика Ведмедиця. Два останніх сузір’я мають форму ківшика з ручкою.

2-га група

Складіть діалог за описаною ситуацією.

Ситуація: новенька учениця (учень) у класі, розмова на перерві.

Мета спілкування: познайомитися з однокласницею (однокласником).

Уживайте слова: з якої школи, міста, що сподобалось, найцікавіші предмети, захоплення.

3-тя група

— Розіграйте діалог за змістом прочитаного тексту.

КОШЕНЯ І МИШКА

Пoдружилися кошеня і мишенятко. Повернулося кошеня додому, а мама питає: «Що за гарний запах ти із собою принесло?». Котик відповiдає: «Так пахне мій друг мишеня!». «Дуже добре,— відказує кішка.— Коли ітимеш до власного смачного приятеля, поклич мене!».

Цієї миті миша питає у своєї дитини: «Що за гидкий запах ти принесло?». Мишенятко пояснило: «Я гралося із кошеням!». «Та це ж загибель наша!» — злякалася й розгнівалася миша.

4. Презентація складених діалогів

5. Аналіз допущених помилок

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Мікрофон»

- Сьогодні на уроці я навчився (навчилася)...

- Найбільше мені запам’яталося...

- Я зробив (зробила) для себе такі висновки...

- Найбільше мені сподобався діалог..., тому що...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 57, с. 31.