Українська мова 4 клас тема АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ІНТОНАЦІЄЮ

АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ІНТОНАЦІЄЮ 

Мета: продовжити формувати поняття про речення за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) та інтонацією (неокличні, окличні); виробляти вміння знаходити їх у тексті і складати самостійно; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Аналіз помилок, допущених у контрольному диктанті 

2. Каліграфічна хвилинка 

Вл іт ку тк лі влітку 

— Зробіть звуко-буквений аналіз слова. Поділіть його для переносу. 

— Відтворіть прислів’я, вставивши подане слово. 

Тиждень, рік, один, годує, ... 

3. Бесіда 

— З чого складається наше мовлення? 

— Що таке речення? (Група слів, що виражають закінчену думку.) 

 

— Чим відрізняється речення від слова? 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ви будете вчитися визначати види речень за метою висловлювання та інтонацією, правильно їх записувати і читати, а також складати самостійно. А допоможе вам оволодіти цими вміннями і навичками тема «Речення». 

— Прочитайте (с. 28), що цікавого ви дізнаєтеся з цього розділу. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективне виконання вправи 50 (с. 29) 

— Прочитайте текст вправи з урахуванням розділових знаків. 

- Упізнавання речень за метою висловлювання. 

- Виписування учнями речення зі звертанням. 

— Поясніть правопис розділових знаків в останньому реченні. 

2. Робота за таблицею. Вправа 51 (с. 29) 

— Які бувають речення за метою висловлювання? 

— Наведіть приклади. 

— Який розділовий знак ставимо в кінці розповідного речення? 

— Що таке розповідне речення? 

— У кінці якого речення ставимо знак питання? 

— Яке речення називають питальним? 

— Наведіть приклади. 

— Які речення називають спонукальними? Що вони виражають? 

— Який розділовий знак ставимо в кінці спонукального речення? 

— Що вам відомо про окличні речення? 

3. Спостереження за інтонацією речень, різних за метою висловлювання 

1) Настала журлива пора прощання з красним літечком. 

— Зробіть висновок про інтонацію розповідного речення. 

2) Сьогодні ми вирушаємо до лісу? 

Сьогодні ми вирушаємо до лісу? 

Сьогодні ми вирушаємо до лісу? 

— Які особливості має інтонація питального речення? 

— Як ми виділяємо в питальному реченні те слово, яке показує, про кого або про що запитується в реченні? 

3) Будьте уважними до своїх друзів. 

Терпляче вислуховуйте того, хто говорить. 

Перестаньте порушувати дисципліну! 

— Які це речення за метою висловлювання? 

— Порівняйте інтонацію 1-го, 2-го речень і 3-го речення. 

— Який висновок можна зробити? 

4) Любіть Україну, як сонце, любіть! (В. Сосюра) 

— Зробіть висновок про речення з окличною інтонацією. 

4. Вибіркове списування. Вправа 52 (с. 29–30) 

Мовчазне читання тексту учнями 

— Що цікавого дізналися з тексту? 

— Який заголовок можна дібрати до тексту? 

— Прокоментуйте, які розділові знаки стоять у кінці кожного речення. 

— Чому деякі слова в тексті написані з великої букви? 

— Запишіть у зошити третій абзац тексту. 

— Назвіть виділені слова. 

— Випишіть їх з тексту та виконайте звуко-буквений аналіз цих слів. 

5. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Вправа «Будівельники» 

— Перебудуйте розповідні речення на спонукальні. 

Ми любимо свою землю. 

Перед уживанням їжі треба мити руки. 

За партою слід сидіти рівно. 

Кожна людина повинна берегти рідну природу. 

2. Письмо з пам’яті 

— Запишіть вірш з пам’яті. Визначте тип речень. 

Рідна мова в рідній школі! 

Що бринить нам чарівніш? 

Що нам ближче, і миліш, 

і дорожче в час недолі?! 

Олександр Олесь 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

Вправа «Незакінчене речення» 

- На сьогоднішньому уроці я вдосконалив (ла) свої знання про... 

- На сьогоднішньому уроці я навчився (лася)... 

- Мені було цікаво, коли... 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 53, с. 30.