Українська мова 4 клас тема ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ АБЗАЦІВ У ТЕКСТІ

ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ АБЗАЦІВ У ТЕКСТІ 

Мета: вчити учнів ділити текст на логічно завершені частини та складати план тексту; розвивати вміння переказувати за планом; виховувати бережливе ставлення до збереження традицій українського народу. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 28, с. 16–17) 

— Про яку талановиту співачку сучасності ви приготували розповідь? (Учитель заслуховує кілька робіт учнів.) 

— Хто підготував пісню, яку виконує Ніна Матвієнко? 

— Про що співає відома співачка у своїх піснях? 

2. Каліграфічна хвилинка 

— Відгадайте загадку. 

- Видно край, а дійти до нього не можна. (Горизонт) 

— Розшифруйте слова і запишіть синоніми до слова горизонт. 

схилбоне, орбій, відоникл, крайеноб, видкругно. 

(Небосхил, обрій, виднокіл, небокрай, виднокруг) 

Словник 

Небокрай, небосхил — частина неба над лінією горизонту; 

обрій — лінія, де уявно стикаються небо із землею. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Попереду вас очікують цікаві види робіт. Сьогодні на уроці ви будете ділити текст на абзаци і складати план тексту; розвивати свої вміння переказувати текст за планом. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Усне виконання вправи 29 (с. 17) 

— Прочитайте виразно вірш Дмитра Павличка «Наш прапор». 

— Яка тема цього вірша? Яка мета? 

Учні роздивляються фотографію, подану на с. 17 підручника. 

— На які частини лінія горизонту поділяє фотографію? (Небо і земля) 

— Зверніть увагу на кольори. Що вони вам нагадують? (Колір українського прапору) 

— Як про це сказано у вірші? 

2. Складання плану тексту. Вправа 30 (с. 18) 

Учні читають текст та визначають його тему і мету. 

1) Словникова робота. 

— Поясніть значення слова увінчувати. 

— До якої частини мови воно належить? 

2) Добирання заголовка. 

— Який інший заголовок можна дібрати до тексту? («Обжинки — народне свято») 

— Запишіть його каліграфічно у зошити. 

— Яка орфограма у слові свято? (Це слово пишуть без апострофа.) 

3) Робота в парах. 

— Прочитайте завдання 2 до вправи. Чи зрозуміле воно вам? 

— Опрацюйте його у парах. 

Перевірка виконаної роботи. 

— Для чого нам потрібно вміти складати план? 

— Звірте свої припущення з поясненням у підручнику на с. 17. 

3. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота над текстом. Вправа 31 (с. 18–19) 

— Самостійно прочитайте поданий у вправі текст. 

— Визначте стиль мовлення. (Це науковий текст.) 

Учитель пропонує учням поділити текст на абзаци. 

Складання і запис плану тексту 

План 

1. Державна мова українського народу. 

2. Сім’я мов. 

3. Українська мова утворює східнослов’янську групу мов. 

— Перекажіть текст за складеним планом. 

2. Самостійна робота 

— Прочитайте текст. 

— Складіть та запишіть план оповідання. 

— Доберіть заголовок. («Ластівки в капелюсі») 

У нас під стріхою жили ластівки. Аж ось трапилася велика біда. Під час вітру гніздо впало і розбилося. 

На землі лежало четверо жовторотих пташенят. Батьки їхні кружляли над своїми дітками і кликали на допомогу. 

Василько прибив старий капелюх під стріхою і поклав туди ластів’яток. Ластівки дуже зраділи і почали годувати пташенят. 

3. Перевірка виконаної роботи 

— Яка тема цього тексту? Яка мета? 

— Чи вдалося вам особисто врятувати життя пташці? 

— Розкажіть про це. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Чого ви навчилися на цьому уроці? 

— Що означає скласти план тексту? 

— Яке значення має план? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 32, с. 19. 

— Підготуйте розповідь про власне захоплення. Якщо у вас є результати, розкажіть про них своїм однокласникам. Принесіть і покажіть свої дипломи, медалі, кубки.