Українська мова 4 клас тема СЛОВА, НАЙВАЖЛИВІШІ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ В РЕЧЕННІ, ТЕКСТІ

СЛОВА, НАЙВАЖЛИВІШІ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ В РЕЧЕННІ, ТЕКСТІ 

Мета: вчити учнів виявляти в тексті слова, які містять важливі відомості тексту, виділяти їх у тексті за допомогою інтонації; розвивати вміння оформлювати діалог на письмі; виховувати любов до природи. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 20, с. 13) 

— Прочитайте списану строфу. 

— Прочитайте слова, у яких букви позначають два звуки. 

— Назвіть ці букви. 

— До якого слова склали звукову модель? Прокоментуйте її. 

2. Каліграфічна хвилинка 

Загадка 

    Голі поля, мокне земля. 

Дощ поливає. 

Коли це буває? (Восени) 

— Запишіть каліграфічно. 

Вв Вв Вв во ен се восени 

— Складіть прикмети. Підкресліть антоніми. 

Восени багач, то взимку морозно 

Як восени погідно, то восени хліб у коморі. 

Як у травні дощ надворі, а навесні прохач. 

3. Фронтальне опитування 

— Що таке текст? 

— Як визначити тему тексту? 

— Як дібрати заголовок? 

4. Самостійна робота 

— Прочитайте текст. 

— Чи всі речення в цьому тексті потрібні? Обґрунтуйте свою думку. 

— Придумайте заголовок до тексту. 

— Запишіть текст і заголовок. 

День був сонячний, теплий. В Оксанки було довге волосся. На небі жодної хмаринки. Сонце пестило землю лагідним теплом. Лагідний вітерець ледь-ледь колихав верхівки дерев. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні ми з’ясуємо, що деякі слова відіграють важливу роль для висловлення думки в реченні, тексті; будемо вчитися виділяти їх інтонаційно та повчимося оформлювати діалог на письмі. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Спостереження за роллю слів, які допомагають передати послідовність подій. Вправа 21 (с. 13–14) 

Читання тексту вправи учнями, добирання заголовка 

— Що цікавого дізналися з тексту? 

— Прочитайте виділені слова. 

— Яка їх роль у тексті? (Вони допомагають передати послідовність подій.) 

— Спробуйте переказати текст з опорою на виділені слова. 

Висновок. Слова в тексті можуть указувати на послідовність подій, пов’язуючи між собою речення. 

— Запишіть ці слова у зошити і позначте у них префікси. 

2. Колективне виконання вправи 22 (с. 14) 

— Прочитайте виразно вірш Д. Павличка. 

— Як ви вважаєте, які слова передають головну думку вірша? 

— Ці слова слід вимовляти з більшою силою голосу. 

Конкурс на кращого читця 

— Прочитайте питальні речення. 

— Визначте, яким за метою висловлювання буде останнє речення. Чому ви так уважаєте? 

— З якою метою ми виділяємо голосом деякі слова в усному мовленні? 

3. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах. Вправа 23 (с. 14–15) 

— Прочитайте вірш А. Костецького. 

— Які речення за метою висловлювання вживає автор у своєму вірші? 

— Скільки осіб беруть участь у розмові? 

— Як називають таку розмову? (Діалог) 

— Повправляйтесь у виразному читанні діалогу. 

— Зверніть увагу на оформлення діалогу на письмі. 

— Запишіть діалог, дотримуючи розділових знаків. 

2. Гра «Кращий знавець мови» 

— Прочитайте і відгадайте загадку. 

ХТО ДІД? 

З’їжджалися дочки у гості до діда: 

ось там Завірюха санчатами їде, 

за нею Метелиця слідом мете, 

Хурделиця хугу з собою веде. 

А тільки-но вітер у полі завіє, 

як стануть на межі Хуртеча й Завія. 

Нарешті, удвох з Заметіллю приїхала 

найменша — улюблена донечка Віхола. 

— Знайдіть слова-синоніми. 

— Поясніть заголовок. 

— Що може означати слово дід? 

— Розкажіть про свого дідуся. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— У чому зазнали труднощів? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 24, с. 15.