Українська мова 4 клас тема ЗБАГАЧЕННЯ МОВИ НОВИМИ СЛОВАМИ

ЗБАГАЧЕННЯ МОВИ НОВИМИ СЛОВАМИ 

Мета: продемонструвати учням, що мова — суспільне явище, яке може змінюватися, поповнюватися новими словами; розвивати мовлення школярів, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Ось дзвінок сигнал подав — 

До роботи час настав. 

Ось і ми часу не гаймо 

І урок свій починаймо. 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 5 (4), с. 6–7) 

— Прочитайте записані слова. 

— Чи однаково вимовляються і пишуться ці слова? 

— Правопис і вимову цих слів треба запам’ятати. 

Взаємоперевірка робіт 

Учні перевіряють з дошки правильність письмового поділу на склади слів правого стовпчика. 

2. Гра «Мікрофон» 

— Для чого людям потрібна мова? 

— Яка мова є державною в Україні? 

— Як потрібно ставитись до своєї мови? 

3. Каліграфічна хвилинка 

Щщ Щщ Щщ що 

— Напишіть каліграфічно синоніми до поданих словосполучень. 

Кожного дня — ... (щодня) 

Кожної години — ... (щогодини) 

— Впишіть пропущені слова, користуючись словами, поданими у довідці. 

Мова ... ... новими словами, які ... в нашому житті, ... . 

Слова для довідки: збагачується, щоденно, з’являється, поповнюється. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми дізнаємося, як і чому відбувається розвиток і збагачення мови. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота в групах 

1-ша група досліджує походження слова комп’ютер. 

2-га група досліджує походження слова супутник. 

3-тя група досліджує походження слова майбутній (має бути). 

Висновок. Наша мова збагачується новими словами за допомогою запозичення слів з інших мов, розширення відомих слів, за допомогою словотворення. 

2. Списування з граматичним завданням. Вправа 6 (с. 7) 

1) Підготовча робота. 

— З яких частин може складатися слово? (Корінь, закінчення, основа слова, префікс, суфікс) 

— Назвіть слово, яке складається тільки з кореня. (Ліс) 

— Змініть слово так, щоб воно мало закінчення. (Ліс — ліси) 

— Назвіть основу в слові ліси. 

— Додайте до слова ліс суфікс. Яке слово утворилося? (Лісок) 

2) Ознайомлення з текстом вправи 6. 

— Прочитайте виділені у тексті слова. Від яких слів вони утворилися? 

— За допомогою чого утворилися нові слова? (За допомогою суфікса) 

— Яка ще частина основи служить для творення нових слів? (Префікс) 

3) Письмове виконання завдання 3. 

— Запишіть поданий текст у зошити, позначте частини основи у виділених словах. 

Киян ами, львів’ян и, рівненц і, полтавц і 

3. Гра «Хто швидше?» 

— Утворіть нові слова. 

Трактор — ... 

вода — ... 

працювати — ... 

білий — ... 

— Позначте в цих словах корінь. 

4. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота над текстом. Вправа 7 (с. 7) 

Самостійне читання тексту учнями 

— Про що запитує вас автор? 

— Чи можете ви дати відповідь на це питання? Чому? 

Робота в парах 

— Випишіть зі словника кілька споріднених слів до виділених у тексті. 

Перевірка виконаного завдання 

— Учні виконують звуко-буквений аналіз слова учень. 

Взаємоперевірка виконаної роботи. 

2. Розвиток зв’язного мовлення. Вправа 9 (с. 8) 

— Прочитайте запитання на с. 8 підручника, виділене чорним жирним шрифтом. 

— Дати правильну відповідь на це питання нам допоможе вправа 9 на с. 8 підручника. 

Учні ознайомлюються з текстом і дають відповіді на запитання вчителя. 

— Які вимоги ми ставимо до усного мовлення? А до писемного мовлення? 

— Чи достатньо для опанування усним мовленням знати лише слова? 

— Що стає у пригоді під час спілкування між людьми? (Інтонація, сила голосу, міміка, жести) 

Висновок. Чим більше ти знаєш, тим багатше твоє мовлення, бо тобі є про що розповісти. Ти маєш у запасі багато слів, за допомогою яких можеш легко висловити свою думку. 

3. Завдання підвищеної складності «Я міркую». Вправа 8 (с. 7) 

Учні ознайомлюються з текстами висловлювань. 

— Доведіть, що мова — найдорожчий скарб; мова — душа народу. (Заслухати міркування дітей.) 

4. Хвилинка-цікавинка 

За даними японських учених, люди, які з дитинства не розмовляли рідною мовою, частіше хворіють, піддаються різним стресам, у них менше розвинені природні здібності. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що цікавого дізналися на уроці? 

— Доберіть якомога більше спільнокореневих слів до слова хліб. 

(Хлібина, хлібець, хлібороб). 

— Який спосіб збагачення мови ви використали? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 10, с. 8. 

— Доберіть й випишіть з книжок одне висловлювання про мову.