Основи здоров'я 4 клас тема ОРГАНІЗАЦІЯ САМОНАВЧАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОНАВЧАННЯ

Мета

Познайомити з умовами успішного навчання; з’ясувати джерела навчання; довести важливість взаємодопомоги у стосунках; формувати звички правильно виконувати домашні завдання.

Результати навчання

Наприкінці заняття учні мають уміти:

- розказати умови успішного навчання;

- назвати помічників у навчанні;

- пояснити, як навчитися самостійно виконувати домашні завдання;

- продемонструвати взаємодію у роботі.

Обладнання і матеріали

- картки з порадами «ПІДТРИМУЙ ПОРЯДОК НА СТОЛІ», «РОБИ УРОКИ ВДЕНЬ», «ПІДБЕРИ ЗРУЧНИЙ СТІЛЕЦЬ», «НЕ ВІДКЛАДАЙ УРОКИ НА «ПОТІМ»», «ПОЧИНАЙ З НАЙЛЕГШИХ ПРЕДМЕТІВ», «РОБИ ПЕРЕВИ ЧЕРЕЗ 20-30 ХВИЛИН»;

- картки зі словами «БАТЬКИ», «ВЧИТЕЛІ», «ПІДРУЧНИКИ», «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ», «ЖУРНАЛИ», «РОДИЧІ», «ДРУЗІ», «ІНТЕРНЕТ».

Що підготувати заздалегідь

Принести газетний аркуш.

Орієнтовний план уроку

Стартові завдання                             4 хв.

Робота в групах                                 8 хв.

Інформаційне повідомлення            8 хв.

Руханка                                               2 хв.

Гра                                                       8 хв.

Практична робота                              5 хв.

Підсумкове завдання                         5 хв.

Стартові завдання (повторити попередній матеріал і перейти до нового)

1. Пригадати вивчене на попередньому уроці:

- Назвіть складові мікроклімату.

- Що забруднює повітря?

- Як підтримувати мікроклімат у оселі?

- Який з пунктів пам’ятки, складеної на минулому уроці, ви регулярно виконуєте і чому?

2. Назвати тему і завдання уроку.

3. Прочитати «Як долати відставання після хвороби» на с. 46 підручника.

Дати відповіді на питання в підручнику.

Доповнити речення: «Мені легко вчитися, коли…».

4. Виконати завдання 1 в зошиті на с. 22.

Робота в групах (з’ясувати, як навчитися самостійно виконувати домашнє завдання)

Об’єднати дітей у 6 груп. Кожна група отримує одну з порад на с. 47підручника. Діти мають обговорити і пояснити, чим корисна для них ця порада. Під час перевірки кожну пораду, надруковану на картці, закріплюють на дошці у вигляді сходинок. В результаті вийде схема досягнення успіху у виконанні домашніх завдань.

                                                                                                        УСПІХ

                                                                                    Роби перерви через

                                                                                   20-30 хвилин

                                                                    Починай з найлег-

                                                                    ших предметів

                                                  Не відкладай уроки

                                                  на «потім»

                                  Підбери зручний

                                 Стілець

                Роби уроки вдень

Підтримуй порядок

на столі

Виконати завдання 2 в зошиті на с. 22.

Висновок: дуже важливо навчитися самостійно виконувати завдання і отримувати від цього задоволення.

Інформаційне повідомлення (розказати про взаємодопомогу і взаємонавчання)

- Як ви гадаєте, хто чи що може бути джерелом вашого навчання?

Діти розмірковують, вчитель закріплює на дошці картки:

                БАТЬКИ                                 ВЧИТЕЛІ                ПІДРУЧНИКИ

 

РОДИЧІ                                           НАВЧАННЯ                                                               ДРУЗІ

 

 

               ІНТЕРНЕТ                      ЕНЦИКЛОПЕДІЯ                          ЖУРНАЛИ

- Інформацію можна брати з усіх джерел, але вчитися слід лише хорошому.

Прочитати в підручнику на с. 48 текст «Взаємонавчання і взаємодопомога».

- Як ви гадаєте, чому краще засвоюється матеріал, коли ти когось навчаєш?

Руханка (виконати рухливі вправи)

Діти стають у коло. Вчитель стає в центр, називає слова. Діти повинні вибрати те, що допомагає робити уроки (вигукують «Допомагає!» і підстрибують) і що заважає (вигукують «Заважає!» і присідають. 

- Стомленість, телевізор, порядок, режим, зручний стілець, лінь, безпорядок на столі, мультики, відповідальність.

Гра (довести, що взаємодія потрібна для життя)

Прочитати умови гри в підручнику на с. 49. Об’єднати дітей у пари.

Провести гру. Обговорити.

Висновок: без взаємодії діти не змогли б подолати перешкоди.

Практична робота (з’ясувати, хто допомагає у навчанні)

Прочитати завдання в підручнику на с. 49. Записати в зошиті на с. 23 всі шкільні предмети і того, хто допомагає з цих предметів. Якщо виникають труднощі, звернутися вдома по допомогу до батьків.

Перевірити результати.

Підсумкове завдання (закріпити отримані знання)

1. Чому наука засвоюється краще, коли ти когось навчаєш?

2. Чому в житті важлива взаємодія?

3. Чого ти навчився з кожного з джерел навчання? (Учні по одному підходять до дошки, знімають картку і пояснюють, чого навчилися з цього джерела).