Математика 4 клас тема ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. УСНЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. УСНЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

Мета: пояснити учням прийом ділення з  остачею на двоцифрове число способом спроб; удосконалювати навички усного ділення круглих чисел на розрядні та вміння розв’язувати задачі на пропорційне ділення; формувати обчислювальні навички; виховувати самостійність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 865

Розв’язання

1) 1456 : 8 • 3 = 546 (км) — проїде перший;

2) 1456 : 7 • 2 = 416 (км) — проїде другий;

3) 546 + 416 = 962 (км) — проїдуть обидва автобуси;

4) 1456 – 962 = 494 (км) — відстань.

Відповідь:494 км буде відстань між автобусами на той час.

Завдання 866

240 : 30 = 8;          6300 : 900 = 7;

240 : 120 = 2;        6300 : 300 = 21;

300 • 70 + 420 000 = 21 000 + 420 000 = 441 000;

100 000 – 600 • 20 = 100 000 – 12 000 = 88 000.

2. Математичний диктант

- Ділене 0, дільник 873. Чому дорівнює частка?

- Ділене 19 000, дільник 19 000. Знайдіть частку.

- Одна сторона прямокутника 30 см, друга — в 6 разів менше. Чому дорівнює площа прямокутника?

- Людина  перебуває  на  роботі  6  год.  Яку  частину  доби  вона  знаходиться  на роботі?

- На скільки частка чисел 1000 і 2 більше 300?

- Швидкість вантажного потяга 35 км/год. Потяг був у дорозі 2 години. Яку відстань він пройшов? 

- У класі 28 учнів, 3/4 учнів займаються спортом. Скільки учнів займаються спортом?

Відповіді:0; 1; 150 см2; 4; 200; 70 км; 21.

3. Робота за підручником (с. 139)

Завдання 867 (усно)

4. Повідомлення теми і мети уроку

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за підручником (с. 139)

Завдання 868 (усно)

2. Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці

Завдання 869

60 : 16 = 3 (ост. 12);   75 : 21 = 3 (ост. 12);

52 : 24 = 2 (ост. 4);  25 : 12 = 2 (ост. 1);

40 : 15 = 2 (ост. 10);  80 : 35 = 2 (ост. 10).

420 : 70 = 6;  6400 : 800 = 8;

560 : 80 = 7;  400 : 80 = 5.

300 : 50 = 6;

2. Пальчикова гімнастика

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 139–140)

Завдання 870

До задачі доцільно скласти таблицю.

                                      Маса тварини             Кількість тварин                    Загальна маса 

Сніговий барс              ?                                                2                                            80 кг

 

Лев                                ?, у 5 р. більша                        4                                               ?

 

Після заповнення й аналізу таблиці вчитель пропонує учням з високим і достатнім  рівнем  знань  розв’язати  її  самостійно,  з рештою  працює  колективно.

Розв’язання

1) 80 : 2 = 40 (кг) — маса снігового барса;

2) 40 • 5 = 200 (кг) — маса лева;

3) 200 • 4 = 800 (кг) — маса 4 левів.

Відповідь:800 кг — маса чотирьох левів.

Завдання 871 (з поясненням на дошці)

Розв’язання

1) 90 – 54 = 36 (л) — після перерви;

2) 90 : 10 = 9 (л) — за годину;

3) 54 : 9 = 6 (год) — до перерви;

4) 36 : 9 = 4 (год) — після перерви.

Відповідь: 6  годин  двигун  працював  до  перерви  і 4  години  після  перерви.

Завдання 872 (самостійно)

250 • b– b• 5, якщо b= 200;

250 • 200 – 200 • 5 = 50 000 – 1000 = 49 000.

Завдання 873 (колективно)

Розв’язання

1) 43 600 : 4 = 10 900 (кг) — перелили в другий бідон;

2) 16 кг – 10 кг 960 г = 5 кг 40 г — маса бідона;

3) 43 кг 600 г — 5 кг 40 г = 38 кг 560 г — було в першому бідоні спочатку.

Відповідь:38 кг 560 г олії було в першому бідоні спочатку.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Яке завдання було найцікавішим?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 874; 875 (с. 140).