Математика 4 клас тема ПРАВИЛО ДІЛЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК. УСНЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ПРАВИЛО ДІЛЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК. УСНЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Мета: повторити правило ділення числа на добуток двох чисел та його застосування при обчисленні; пояснити учням прийом усного ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні; готувати до засвоєння письмового ділення на розрядні числа; опрацювати задачу на пропорційне ділення та задачу з  дробом; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 856

Розв’язання

1) 2 + 3 = 5 (альб.) — купив хлопчик;

2) 40 грн : 5 = 8 (грн) — коштує один альбом;

3) 8 • 3 = 24 (грн) — мають повернути друзі.

Відповідь:24 грн мають повернути хлопчику друзі.

Завдання 857

1) 260 • 90 = 23 400         530 • 800 = 424 000          490 : 7 • 600 = 42 000

    420 • 700 = 294 000     830 • 200 = 166 000          320 : 8 • 300 = 12 000

 

2) x: 200 = 460                 x: 400 = 160                      x: 200 = 380

    x= 460 • 200                 x= 160 • 400                     x= 380 • 200

    x= 92 000                      x= 64 000                         x= 76 000

2. Усні обчислення

Гра «Чи знаєш ти?»

- Баклажан — південна городня рослина.З першої городньої ділянки зняли 100 кг баклажанів, а з другої — 200 кг. У скільки  разів  більше  баклажанів  зняли  з другої  ділянки,  ніж  з першої? (У 2 рази)

- Зварювальник — робітник, що займається зварюванням виробів з металу. На ділянці газопроводу працює 12 бригад зварювальників. Скільки всього людей налічується в бригадах, якщо в кожній бригаді по 10 зварювальників? (120)

- Партер — місця у залі для глядачів, розташовані ближче до сцени. Балкон театру вміщує 250 осіб, що на 300 осіб менше, ніж уміщує партер. Скільки місць у партері? (550)

- Ложа-бенуар  —  місця  в залі  для  глядачів,  розташовані  в ложах  на  рівні партеру. Партер театру має 600 посадкових місць, а бенуар — у 3 рази менше. Скільки місць у бенуарі? (200)

- Хлопчик написав на папері число 98 і сказав товаришеві:

— Не виконуючи жодних записів, зменш число на 12 і покажи мені відповідь. (Потрібно перевернути записане число 86.)

3. Повідомлення теми і мети уроку

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за підручником (с. 138)

Завдання 858; 859 (усно)

2. Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці

Завдання 860

36 000 : (25 • 4) = 36 000 : 100 = 360;

720 : (8 • 3) = 720 : 8 : 3 = 90 : 3 = 30;

960 : (24 • 2) = 960 : 2 : 24 = 480 : 24 = 20.

Завдання 861

3600 : 60 = 60;

360 : 12 = 30;

7200 : 600 = 12;

270 : 45 = 270 : (9 • 5) = 270 : 9 : 5 = 30 : 5 = 6.

2. Пальчикова гімнастика

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 138–139)

Завдання 862

До задачі доцільно скласти таблицю.

                         Вантажність             Кількість рейсів             Загальна маса картоплі

І машина                  однакова                             ?                                20 т             

                                                                          12                                           60 т

ІІ машина                                                    ?                                   ?

 

Після заповнення й аналізу таблиці вчитель пропонує учням з високим і достатнім  рівнем  знань  розв’язати  її  самостійно,  з рештою  працює  колективно.

Розв’язання

1) 60 – 20 = 40 (т) — другим автомобілем;

2) 60 : 12 = 5 (т) — за один рейс;

3) 20 : 5 = 4 (рейс.) — перший автомобіль;

4) 40 : 5 = 8 (рейс.) — другий автомобіль.

Відповідь:4 рейси зробив перший автомобіль і 8 рейсів другий автомобіль.

Завдання 863 (з поясненням на дошці)

25 : 3 = 8 (ост. 1);         27 : 4 = 6 (ост. 3);

60 : 8 = 7 (ост. 4);         56 : 6 = 9 (ост. 2);

87 : 8 = 10 (ост. 7).

Завдання 864 (самостійно)

23 : 4 = 5 (ост. 3);         48 : 9 = 5 (ост. 3);

30 : 7 = 4 (ост. 2);         51 : 7 = 7 (ост. 2);

310 : 7 = 44 (ост. 2).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Яке завдання було найцікавішим?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 865; 866 (с. 139).