Математика 4 клас тема ЗНАХОДЖЕННЯ ДОБУТКУ ВИДУ 2400 • 30 УСНИМ І ПИСЬМОВИМ СПОСОБАМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

ЗНАХОДЖЕННЯ ДОБУТКУ ВИДУ 2400 • 30 УСНИМ І ПИСЬМОВИМ СПОСОБАМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

Мета: вчити учнів планувати послідовність виконання дій під час письмового множення круглих чисел на круглі числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі з буквеними даними; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 837

Розв’язання

1) 2826 : 9 • 4 = 1256 (м) — на жіночі костюми;

2) 1256 : 2 = 628 (м) — на чоловічі костюми.

Відповідь:628 м тканини пішло на чоловічі костюми.

Завдання 838

12 • 56 = 672       15 • 400 = 6000        903 : 21 = 43        3248 : 16 = 203

2. Усні обчислення

Гра «Влучний стрілець»

1700 : 10 + 210           8115

590 – 90 • 3                 380

26 000 : 100 + 260     320

560 : 70 • 7                 520

90 • 90 + 15                56

0 • 15 + 83                 1000

350 • 2 + 300             83

3. Математичний диктант

- Скільки хвилин у п’ятій частині години?

- Скільки дециметрів у половині метра?

- Площа прямокутника 42 см2. Його довжина 7 см. Знайдіть ширину прямокутника.

- Скільки годин у третині доби?

- Скільки кілограмів у 6 ц; у 2 т 5 кг?

- Скільки секунд у четвертій частині хвилини?

- Довжина класної кімнати 6 м, а ширина 4 м. Знайдіть площу класної кімнати.

Відповіді:12 хв; 5 дм; 6 см; 8 год; 600 кг; 2005 кг; 15 с; 24 м2.

4. Повідомлення теми і мети уроку

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за підручником (с. 136)

Завдання 839; 840 (усно)

2. Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання 841 (письмово з поясненням на дошці)

380 • 600 = 228 000;        5400 • 50 = 270 000;

73 000 • 4 = 292 000;       3040 • 5 = 15 200;

230 • 40 – 6800 = 9200 – 6800 = 2400;

20 • 30 • 40 + 80 000 = 24 000 + 80 000 = 104 000.

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 136–137). Письмове виконання завдань з поясненням на дошці

Завдання 842

Розв’язання

а: (k + с), k= 6, с = 9, а = 60;

60 : (6 + 9) = 60 : 15 = 4.

Відповідь:4 грн коштує одне тістечко.

Завдання 843

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (міш.) — зерна всього;

2) 560 : 7 = 80 (кг) — в одному мішку;

3) 80 • 4 = 320 (кг) — жита.

Відповідь:320 кг жита поклали на причеп.

Завдання 844

Розв’язання

1) 2 + 4 = 6 (ваг.) — було на будівництві;

2) 96 : 6 = 16 (т) — в одному вагоні;

3) 16 • 2 = 32 (т) — піску;

4) 16 • 4 = 64 (т) — щебеню.

Відповідь:32 т піску і 64 т щебеню було на будівництві.

2. Самостійна робота

Завдання 845

882 : 21 = 42;      858 : 33 = 26;         510 : 6 = 85.

Завдання 846

Розв’язання

2500 • 400 = 1 000 000 (л.)

Відповідь:1 000 000 людям вистачить кисню із 400 га соснового лісу.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Яке завдання було найцікавішим?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 847; 848 (с. 137).