Математика 4 клас тема МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ТА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ І ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА

МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ТА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ І ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА

Мета: повторити множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа, ділення трицифрових чисел на одноцифрові і  двоцифрові числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 829

Розв’язання

1) 3 кг 500 г : 10 • 7 = 3500 г : 10 • 7 = 2450 (г) — трава;

2) 3500 г : 100 • 7 = 245 (г) — зерно;

3) 2450 + 245 = 2695 (г) — трави і зерна разом.

2695 г = 2 кг 695 г

Відповідь:2 кг 695 г трави і зерна з’їдає кролик за день.

Завдання 830.

873 • 30 = 26 190;

873 • 300 = 261 900;

25 700 – 92 • 60 = 25 700 – 5520 = 20180;

92 • 600 – 25 700 = 55 200 – 25 700 = 29 500;

800 • 900 = 720 000;

8000 • 100 = 800 000.

2. Математичний диктант

- Пароплав  перебував  у плаванні  98  днів.  Скільки  тижнів  він  перебував у плаванні?

- Жучок сонечко за своє життя з’їдає не менше 1000 попелиць. Скільки попелиць з’їдять 8 сонечок?

- Ялина  живе  до  1200  років,  сосна  —  до  600  років.  У  скільки  разів  менше живе сосна, ніж ялина?

- У  словнику  55  000  слів,  а сторінок  у 100  разів  менше.  Скільки  сторінок у словнику?

- Периметр квадрата 40 см. Чому дорівнює його площа?

Відповіді:14 тижнів; 8000; у 2 рази; 550 сторінок; 100 см2.

3. Повідомлення теми і мети уроку

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота за підручником (с. 135–136)

Завдання 831 (фронтально)

41 • 20 = 41 • (10 • 2) = 41 • 2 • 10 = 820;

41 • 12 = 41 • (10 + 2) = 41 • 10 + 41 • 2 = 410 + 82 = 492.

Завдання 832 (кругові приклади)

24 • 400 = 9600;            16 • 500 = 8000;

9600 : 100 = 96;            8000 – 4000 = 4000;

96 : 2 = 48;                    4000 : 1000 = 4;

48 : 3 = 16;                    4 • 6 = 24.

Завдання 833 (самостійно)

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (год) — ішов лижник;

2) 56 : 7 = 8 (км/год) — швидкість лижника;

3) 8 • 3 = 24 (км) — пройшов лижник після зупинки.

Відповідь:24 км пройшов лижник після зупинки.

Завдання 834 (з поясненням на дошці)

Розв’язання

1) 4 + 5 = 9 (дн.) — працювали обидва столяри;

2) 1800 : 9 = 200 (грн) — за один день;

3) 200 • 4 = 800 (грн) — одержав перший столяр;

4) 200 • 5 = 1000 (грн) — одержав другий столяр.

Відповідь: 200  грн  одержав  перший  столяр,  1000  грн  одержав  другий столяр.

Завдання 835 (усно)

2. Фізкультхвилинка

3. Самостійна робота

Завдання 836

836 : 4 = 209;         Перевірка: 209 • 4 = 836;

928 : 32 = 29;         Перевірка: 29 • 32 = 928;

972 : 36 = 27;         Перевірка: 27 • 36 = 972;

741 : 3 = 247;         Перевірка: 247 • 3 = 741.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Яке завдання було найцікавішим?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 837; 838 (с. 136).