Математика 4 клас тема ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Мета: вчити планувати послідовність виконання дій під час письмового множення на круглі числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 821

210 • 300 = 63 000;

900 • 40 = 36 000;

60 • 60 = 3600;

150 • 20 – 2000 = 3000 – 2000 = 1000.

Завдання 822

Розв’язання

1) 120 : 10 = 12 (ст.) — за перший день;

2) 12 : 4 • 3 = 9 (ст.) — за другий день.

Відповідь:9 сторінок прочитала дівчинка за другий день.

2. Усні обчислення

Знайти

1/2 ; 2/3 ; 3/4 ; 3/10 ; 2/5 ; 4/5 від 1 год. (30 хв; 40 хв; 45 хв; 18 хв; 24 хв; 48 хв)

3. Математичний диктант

- Скільки кілограмів у 3/4 тонни?

- Скільки хвилин у 3/4 години?

- Збільшіть число 25 у 4 рази.

- Знайдіть частку чисел 32 та 16.

- Знайдіть суму чисел 3 км 850 м і 1 км 150 м.

- Периметр квадрата 24 см. Чому дорівнює його площа?

- Потяг за 1/3 години проходить 18 км. Скільки кілометрів він проходить за годину?

- Довжина сараю 8 м, а ширина 4 м. 3/4 площі підлоги пофарбовано. Скільки квадратних метрів площі підлоги не пофарбовано?

- Яке число треба розділити на 300, щоб отримати 3?

Відповіді:750 кг; 45 хв; 100; 2; 5 км; 36 см

2; 54 км; 8 м2; 900.

4. Повідомлення теми і мети уроку

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за підручником (с. 134)

Завдання 823 (усно)

2. Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання 824 (письмово з поясненням на дошці)

5784 • 50 = 289 200 — правильно 

741 • 400 – 28 200 = 268 200 — правильно.

Завдання 825 (письмово з поясненням на дошці)

28 • 60 = 1680;            345 • 600 = 207 000;

87 • 400 = 34 800;       4107 • 90 = 369 630;

506 • 50 – 1500 = 25 300 – 1500 = 23 800;

20 000 – 173 • 80 = 20 000 – 13 840 = 6160.

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с.135)

Завдання 826 (самостійно)

x: 500 = 25        x– 500 = 25      x+ 25 = 500

x= 25 • 500        x= 25 + 500      x= 500 – 25

x= 12 500          x= 525              x= 475

Завдання 827 (з поясненням на дошці)

Розв’язання

1) 2 + 3 = 5 (міш.) — зібрали троє поросят;

2) 300 : 5 = 60 (кг) — в одному мішку.

Відповідь:60 кг жолудів в одному мішку.

Завдання 828 (з поясненням на дошці)

Розв’язання

1) 248 грн : 100 • 3 = 24 800 к. : 100 • 3 = 744 (к.) — від 248 грн;

2) 74 800 – 744 = 74 056 (к.) — нова вартість.

74 056 к. = 740 грн 56 к.

Відповідь:нова вартість товару — 740 грн 56 к.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Яке завдання було найцікавішим?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 829; 830 (с. 135).