Математика 4 клас тема УСНЕ МНОЖЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ І КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЯКИХ ВИМАГАЄ ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

УСНЕ МНОЖЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ І КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЯКИХ ВИМАГАЄ ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Мета: вчити виконувати усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 812

Розв’язання

1) 24 • 3 = 72 (кг) — сиру було всього.

2) 72 – 24 – 36 = 12 (кг) — сиру залишилось.

Відповідь:12 кг сиру залишилось у пекарні.

Завдання 813

1/3 від 123 456: 123 456 : 3 = 41 152;

(123 456 + 789) – 41 152 = 124 245 – 41 152 = 83 093.

2. Усні обчислення

45 000 : 100 = 450      250 • 100 = 25 000           10 000 : 1000 = 10

25 : 3 = 8 (ост. 1)        14 : 5 = 2 (ост. 4)             20 : 7 = 2 (ост. 6)

30 : 4 = 7 (ост. 2)        45 : 6 = 7 (ост. 3)

3. Робота за підручником (с. 133)

Завдання 814 (усно)

460 – 30 • 2 = 460 – 60 = 400;

10 • 1000 – 1 = 10 000 – 1 = 9999;

1000 – 82 • 10 = 1000 – 820 = 180;

20 • 20 – 10 • 10 = 400 – 100 = 300.

4. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку

460 – 30 • 2 = 400             1000 – 82 • 10 = 180

10 • 1000 – 1 = 9999         20 • 20 – 10 • 10 = 300

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за підручником (с. 133)

Завдання 815 (усно)

2. Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання 816 (письмово з поясненням на дошці)

13 • 50 = 650;                 1500 • 20 = 30 000;

22 • 30 = 660;                 80 • 400 = 32 000;

3200 • 300 = 960 000;    60 • 40 = 2400;

160 • 40 + 1000 = 6400 + 1000 = 7400;

500 • 400 – 100 000 = 200 000 – 100 000 = 100 000.

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 134)

Завдання 817 (з поясненням на дошці)

Розв’язання

1) 720 : 9 • 2 = 160 (кг) — за перший день;

2) 720 : 5 • 3 = 432 (кг) — за другий день;

3) 160 + 432 = 592 (кг) — за два дні.

Відповідь:592 кг рису продали за два дні.

Завдання 818 (з поясненням на дошці)

Розв’язання

1) 180 : 6 = 30 (км) — за перший день;

2) 30 : 5 • 4 = 24 (км) — за другий день;

3) 30 + 24 = 54 (км) — за два дні;

4) 180 – 54 = 126 (км) — залишилося пройти туристу.

Відповідь:126 км залишилося пройти туристу.

Завдання 819 (самостійно)

28 784 : 7 = 4112;

Перевірка:4112 • 7 = 28 784;

37 054 • 5 = 185 270;

Перевірка: 185 270 : 5 = 37 054;

2707 – 978 = 1729;

Перевірка: 1729 + 978 = 2707;

19 м 04 см : 8 = 1904 см : 8 = 238 см = 2 м 38 см;

Перевірка:

2 м 38 см • 8 = 238 см • 8 = 1904 см = 19 м 04 см.

Завдання 820 (самостійно)

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (ящ.) — усього;

2) 60 : 6 = 10 (кг) — один ящик.

Відповідь:10 кг помідорів уміщує один ящик.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Яке завдання було найцікавішим?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 821; 822 (с. 134).