Математика 4 клас тема СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ПОВТОРЕННЯ ПРАВИЛА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА.  ПОВТОРЕННЯ ПРАВИЛА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК

Мета: закріплювати вміння учнів розв’язувати складені задачі, що містять знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу; вдосконалювати обчислювальні навички учнів; розвивати мислення; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 795

Розв’язання

1) 20 • 50 = 1000 (м2) — площа скверу;

2) 1000 : 5 = 200 (м2) — ігровий майданчик;

3) 1000 – 200 = 800 (м2) — дерева й кущі.

Відповідь:800 м2 відведено під дерева й кущі.

Завдання 796

756 : 3 = 252;   3 • 3027 = 9081;

966 : 21 = 46;   3027 : 3 = 1009;

100  000  –  7245  •  4  +  9754  =  100  000  –  28  980  +  9754  =  71  020  +  9754  = 80 774;

100 000 + 82 056 : 4 – 7109 = 100 000 + 20 514 – 7109 = 120 514 – 7109 = 113 405.

2. Усні обчислення

Гра «Хто більше?»

Учні, працюючи в групах, за 2 хв мають скласти якомога більше прикладів з відповіддю 90.

3. Математичний диктант

- Знайти 2/3 від різниці чисел 60 і 30.

- 1/7  числа дорівнює 12. Чому дорівнює це число?

- Запишіть у кілограмах 4/10 ц.

- Скільки хвилин у 5/6 години?

- У класі 30 учнів, 3/5 — дівчатка. Скільки в класі дівчаток?

- За 3 с сокіл пролетів 78 м. Яка швидкість сокола?

- Тривалість життя коня 25 років, 1/5 частину свого життя він росте. Скільки  років зростає кінь?

- Кішка полювала на мишу 1/15 години. Скільки часу кішка полювала на мишу?

Відповіді:20; 84; 40 кг; 50 хв; 18; 26 м/с; 5; 4 хв.

Самоперевірка

— Додайте всі відповіді. Якщо в сумі ви отримали число 247, значить, завдання виконали правильно.

4. Повідомлення теми і мети уроку

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 130–131)

Завдання 797 (робота в парах)

Розв’язання

1) 2 • (10 + 2) = 2 • 12 = 24 (см) — периметр;

2) 24 : 3 = 8 (см) — периметра;

3) 10 • 2 = 20 (см2) — площа;

4) 20 : 10 • 7 = 14 (см2) — площі.

Відповідь:8 см — периметра, 14 см2 — площі.

Завдання 798 (усно)

2) 60 • 5 : 3 = 100;

3) (20 454 + 8406) : 6 = 28 860 : 6 = 4810.

Завдання 799 (самостійно)

Розв’язання

1) 3400 : 8 = 425 (га) — площі;

2) 3400 + 425 = 3825 (га) — стали орні землі.

Відповідь:3825 га стали орні землі господарства.

2. Фізкультхвилинка

3. Продовження роботи за підручником

Завдання 800 (з поясненням на дошці)

Розв’язання

1) 100 – 60 = 40 (м) — ширина садиби;

2) 100 • 40 = 4000 (м2) — площа садиби;

3) 4000 : 8 • 3 = 1500 (м2) — постройки, подвір’я і сад;

4) 4000 – 1500 = 2500 (м2) — город.

Відповідь:2500 м2 займає город.

Завдання 801 (з коментуванням)

Розв’язання

1) 30 • 2 = 60 (грн) — коштують дві книжки;

2) 60 : 5 • 6 = 72 (грн) — було у хлопчика спочатку.

Відповідь:72 грн було у хлопчика спочатку.

Завдання 802 (прочитати пояснення у підручнику)

Завдання 803 (письмове виконання завдання з поясненням на дошці)

1) 3 • (5 • 4) = 3 • 20 = 60  (2 • 8) • 4 = 16 • 4 = 64

3 • (5 • 4) = (3 • 5) = 15 • 4 = 60  (2 • 8) • 4 = (2 • 4) • 8 = 8 • 8 = 64

2) 34 • (5 • 2) = 34 • 10 = 340    25 • (4 • 8) = (25 • 4) • 8 = 100 • 8 = 800

3) 7544 + 23 • (81 – 75) = 7544 + 23 • 6 = 7544 + 138 = 7682;

(78 + 65) • (13 – 8) = 143 • 5 = 715;

60 825 : 3 + 10 850 : 5 = 20 275 + 2170 = 22 445;

(60 825 : 3 + 10 850) : 5 = (20 275 + 10 850) : 5 = 31 125 : 5 = 6225.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці?

— Що вдалося найкраще?

— Що здалося складним?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 804; 805 (с. 132).