Математика 4 клас тема ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА

ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета: вчити учнів застосовувати правило знаходження числа за значенням його дробу під час розв’язування практично зорієнтованих завдань; розвивати увагу, мислення; формувати комунікативну компетентність; виховувати старанність у навчанні, допитливість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення

— Знайдіть частину від числа.

¼  год =  ___ хв

½ кг = ____ г

1/3 доби =  ___ год

1/10 хв = ____ с

1/5 ц = _____ кг

1/5 год = ____ хв

¼  т = ____ кг

3. Математичний диктант

-  Записати число, наступне для числа 5459.

-  У скільки разів число 5 менше 5000?

-  Скільки сантиметрів у 18 метрах?

-  Для туристів виготовили 2460 сувенірів. Скільки сувенірів продано туристам, якщо залишилося 1060 сувенірів?

-  Чому дорівнює 1/6 від 2 хв; 1/3 від 10 год?

-  Знайти 1/5 від добутку чисел 100 і 150.

-  У  новому  будинку  300  квартир.  Третя  частина  квартир  —  однокімнатні, а двокімнатних  на  10  більше.  Решта  —  трикімнатні.  Скільки  трикімнатних квартир у будинку?

-  Довжина  прямокутника  20  см,  ширина  —  в 2  рази  більше.  Знайти  його площу.

-  Автомобіль проїхав відстань від міста до селища за 3 години зі швидкістю 55 км/год. Яка відстань від міста до селища?

- Грак пролетів 100 м зі швидкістю 10 м/с. Скільки часу він був у дорозі?

Відповіді: 5460;  1000  разів;  1800  см;  1400  сувенірів;  20  секунд;  200  хв; 3000; 90 квартир; 800 см2; 165 км; 10 с.

4. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку

— Поміркуйте!

¼ шляху становить 24 км. Чому дорівнює весь шлях?

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 129)

Завдання 788 (прочитати пояснення і правило)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці

1) Робота за підручником (с. 130).

Завдання 789

8 • 3 = 24 (км)

Відповідь:24 км довжина всього маршруту.

2) Розв’язування задачі.

У будинку  — ? квартир

Однокімн.  — 12 кв.—  1/4

12 : 1 • 4 = 48 (кв) — в будинку.

Відповідь:48 квартир.

2. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 130)

Завдання 790 (усно)

Завдання 791

Розв’язання

На 1 л молока потрібно дві півлітрові банки, тоді 4 • 2 = 8 (бан.).

Відповідь:8 банок потрібно.

Завдання 792 (з поясненням на дошці)

1/5 від 1 кг: 1 кг : 5 = 1000 г : 5 = 200 г

1/3 від 2 хв: 2 хв : 3 = 120 с : 3 = 40 с

¼ від 1 год: 1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв

Завдання 793 (самостійно)

Розв’язання

1) 30 • 20 = 600 (м2) — площа квітника;

2) 600 : 3 • 2 = 400 (м2) — займають гвоздики;

3) 600 – 400 = 200 (м2) — займають тюльпани.

Відповідь:200 м2 відведено під тюльпани.

Завдання 794 (колективно)

Ділене 36, дільник 12, частка 3.

36 : 2 = 18; 12 – 6 = 6; 18 : 6 = 3.

2. Гімнастика для очей

3. Самостійна робота

1 варіант

1. 2084 • 5 = 

а) 100 042;  б) 104;   в) 10 420;  г) 1042.

2. 1480 : 4 = 

а) 470;  б) 307;  в) 37;  г) 370.

3. 7200 : 8 • 5 : 3 • 10 = 

а) 1050;  б) 4500;  в) 15 000;  г) 1500.

4. Розв’язком рівняння х• 50 = 3500 є число:

а) 10;  б) 7;  в) 70;  г) 700.

 

5. 3/10  числа 120 дорівнює:

а) 400;  б) 46;  в) 2;  г) 36.

6. 1/7 числа дорівнює 42. Знайдіть число.

а) 6;  б) 49;  в) 294;  г) 35.

7. Щоб знайти 1/6 від суми чисел 840 і 60, потрібно:

а) 840 : 6;  б) (840 + 60) • 6;  в) (840 + 60) : 6;  г) 840 + 60 : 6.

8. Дуб може рости 400 років, а ялинка — 3/4 від цієї кількості років. Щоб дізнатися, скільки років може рости ялинка, потрібно:

а) 400 : 4 : 3;  б) 40 • 4 • 3;  в) 400 : 4 • 3;  г) 400 • 4 : 3.

9.У  кінотеатрі  сиділо  120  глядачів.  Вони  зайняли 1/4  всіх  місць  у залі.  На скільки глядачів розрахована зала?

а) 408;  б) 240;  в) 30;  г) 480.

10. В одній ємності у пасічника було 48 кг меду, а в другій — у 2 рази біль  ше. Четверту  частину  всього  меду  він  залишив  для  підгодівлі  бджіл,  що  дорівнює:

а) 36 кг;  б) 96 кг;  в) 144 кг;  г) 480 кг.

Відповіді:1в; 2г; 3в; 4в; 5г; 6в; 7в; 8в; 9г; 10а.

2 варіант

1. 3070 • 4 = 

а) 1228;  б) 12 280;  в) 12 208;  г) 1280.

2. 2520 : 6 = 

а) 642;  б) 420;  в) 42;  г) 402.

3. 6300 : 7 • 2 : 3 • 100 = 

а) 1800;  б) 6000;  в) 600;  г) 60 000.

4. Розв’язком рівняння 600 • х= 24 000 є число:

а) 100;  б) 4;  в) 4000;  г) 40.

5. 4/5 числа 60 дорівнюють:

а) 48;  б) 15;  в) 12;  г) 3.

6. 1/5 числа дорівнює 45. Знайдіть число.

а) 9;  б) 50;  в) 225;  г) 40.

7. Щоб знайти 1/5 різниці чисел 45 і 10, потрібно:

а) 45 – 10 : 5;  б) (45 + 10) : 5;  в) (45 – 10) : 5;  г) 45 : 5.

8. У магазині було 450 м тканини. Продали 4/9 від цієї кількості. Щоб дізнатися, скільки метрів тканини продали, треба:

а) 450 • 9 : 4;  б) 450 • 9 • 4;  в) 460 : 9 : 4;  г) 450 : 9 • 4.

9. З машини вивантажили 250 кавунів, що становить 1/4 усіх кавунів. Скільки  кавунів було на машині спочатку?

а) 600;  б) 800;  в) 500;  г) 1000.

10. На одній ділянці школярі виростили 124 кг капусти, а на другій — у 2 рази більше.  Четверту  частину  всієї  капусти  залишили  на  корм  кроликам,  що дорівнює:

а) 248 кг;  б) 93 кг;  в) 372 кг;  г) 62 кг.

Відповіді:1б; 2б; 3г; 4г; 5а; 6в; 7в; 8г; 9г; 10б.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці? Яке завдання було найцікавішим?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 795; 796 (с. 130).