Математика 4 клас тема ДРОБИ, ЯКІ ДОРІВНЮЮТЬ ОДИНИЦІ. ПОРІВНЯННЯ ДРОБІВ

ДРОБИ, ЯКІ ДОРІВНЮЮТЬ ОДИНИЦІ. ПОРІВНЯННЯ ДРОБІВ

Мета: вчити учнів розрізняти дроби, які дорівнюють 1, порівнювати дроби; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 775

Розв’язання

1) 12 650 : 5 = 2530 (дер.) — на другій ділянці;

2) 12 650 + 2530 = 15 180 (дер.) — на обох ділянках;

3) 15 180 : 6 = 2530 (дер.) — дуби.

Відповідь:2530 дубів посадили на ділянках.

Завдання 776

Розв’язання

1) 1960 : 8 : 7 = 245 : 7 = 35 (г) — принесе 1 бурундук за 1 день;

2) 35 • 21 = 735 (г) — за 21 день.

Відповідь:735 горіхів принесе в нірку один бурундук за 21 день.

2. Математичний диктант

-  Число 910 зменшити в 13 разів.

-  Число 470 збільшити на 530.

-  Суму чисел 360 і 140 зменшити на їх різницю.

- Один літр гасу важить 800 г. Скільки важить ¼ літра?

-  У  Стародавньому  Римі  змагання  проводилися  протягом  року.  Скільки  місяців у році тривали змагання?

-  Яку відстань проїде мотоцикл, що рухався з швидкістю bкм/год за с годин?

-  У друкарні після робочої зміни залишилося 60 книг. 1/3 частина в палітурці. Скільки книг без палітурки?

Відповіді:70; 17; 1000; 280; 200; 12 міс.; b • с (км); 40 книг.

3. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку

1) Робота за підручником (с. 127)

Завдання 777 (усно)

2) Розподіліть дроби на 2 групи та запишіть їх у зошит.

9/10; 7/7; 6/6; 3/13; 3/10; 9/9; 3/3.

Відповідь:

9/10; 3/13; 3/10; 6/25

7/7; 6/6; 9/9; 3/3

— Що помітили?

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 128)

Завдання 778 (усно)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці

Робота за підручником (с. 128).

Завдання 779; 780

Завдання 780

1) 10 : 5 • 2 = 4 (см) — відрізок МК.

2) 10 см : 4 • 3 = 100 мм : 4 • 3 = 75 мм = 7 см 5 мм — відрізок ОЕ.

3) Робота в парах.

— Придумайте і запишіть дроби, які дорівнюють одиниці.

2. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 128–129)

Завдання 781 (самостійно)

(b • 7 – b : 34) • 3, якщо b= 884.

(884 • 7 – 884 : 34) • 3 = (6188 – 26) • 3 = 6162 • 3 = 18 486.

Завдання 782 (колективно)

Розв’язання

1) 8420 : 5 • 3 = 1684 • 3 = 5052 (птах.) — кури;

2) 8420 : 4 = 2105 (птах.) — гуси;

3) 5052 + 2105 = 7157 (птах.) — кури і гуси;

4) 8420 – 7157 = 1263 (птах.) — качки.

Відповідь:5052 курей, 2105 гусей і 1263 качки було на птахофермі.

Завдання 783 (колективно)

Розв’язання

1) 320 • 100 = 32 000 (м2) — площа під ігровий майданчик;

2) 86 000 – 32 000 = 54 000 (м2) — решта парку;

3) 54 000 : 4 • 3 = 40 500 (м2) — займають кущі й дерева.

Відповідь:40 500 м2 займають кущі й дерева.

Завдання 784

Розв’язання

1) 65 + 75 = 140 (км/год) — швидкість віддалення;

2) 140 • 5 = 700 (км)

Відповідь:700 км буде між автобусами через 5 год.

Завдання 785 (усно, робота в групах)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Яке завдання було найцікавішим?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 786; 787 (с. 129).