Математика 4 клас тема ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Мета: вчити учнів застосовувати правило знаходження дробу від числа під час розв’язування практично зорієнтованих завдань; розвивати мислення; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення

Гра «Математичні ланцюжки»

120 : 10          24 •10       100 : 2          25 •4        70 + 80      80 •4       48 : 4       50 + 40

– 4                     : 6                 •7           + 900           : 3           + 280        •3             : 30

•100                    •4               – 150        : 10             •4               : 10        : 9           •100

– 650                : 10                : 4            : 5          : 100               •3          •25           : 5

(150)                 (16)              (50)         (20)           (2)            (180)       (100)        (60)

3. Математичний диктант

-  Знайдіть суму чисел 708 і 9.

-  Запишіть добуток чисел 80 і 7.

-  Дільник 4, частка 500. Запишіть ділене.

-  Сума двох доданків 830, одне з них 420. Запишіть другий доданок.

-  До задуманого числа додали 570 і отримали 1000. Яке число задумали?

-  Діти  привезли  з дачної  ділянки  5  корзин  полуниці,  по  900  г  у кожній. Скільки полуниці привезли діти? Відповідь запишіть у кілограмах і грамах.

- Яку частину години складають 12 хв; 15 хв?

- Скільки метрів в десятій частини кілометра?

- Муха летіла 15 с зі швидкістю 5 м/с. Яку відстань вона пролетіла?

Відповіді:717; 560; 2000; 410; 430; 4 кг 500 г; 4500 г; 5 частина; 4 частина; 

100 м; 75 м.

4. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку

1) Робота за підручником (с. 126).

Завдання 770 (усно)

Завдання 771 (з поясненням біля дошки)

2) Знайдіть ¼ від 400, 320 кг, 2 год, 5 км, 36 м, 12 см.

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Пояснення вчителя

У кошику лежить 20 яблук. Петрик узяв 2/5 від цієї кількості.

Скільки яблук узяв Петрик?

Розв’язання

Розділимо всі яблука на 5 та отримаємо одну п’яту частину всіх яблук:

20 : 5 = 4 (ябл.)

Далі  помножимо  отриману  кількість  на  2  та отримаємо  дві  п’ятих  від  загальної кількості:

4 • 2 = 8 (ябл.)

2. Робота за підручником (с. 126–127)

Завдання 772; 773 (прочитати пояснення і правило)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці

Завдання 774

4/7 від 28: 28 : 7 • 4 = 4 • 4 = 16

3/8 від 3864: 3864 : 8 • 3 = 483 • 3 = 1449

4/9 від 1575: 1575 : 9 • 4 = 175 • 4 = 700

2. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

Тестування

1)

4/5 від 1 год становить:

а) 48 хв;  в) 20 хв;

б) 30 хв;  г) 80 хв

2) Знайдіть 2/3 від числа 2481.

а) 1234;  в) 1654;

б) 827;  г) 1320

3) Чому дорівнює 2/5 від площі прямокутника зі сторонами 10 см і 2 см?

а) 15 см;  в) 20 см;

б) 8 см  ;  г) 8 см;

4) Учні  мали  обкопати  120  дерев  у саду.  Першого  дня  вони  обкопали 2/4  від усіх дерев, а другого — 2/6 від усіх дерев. Скільки дерев залишилося обкопати учням?

а) 30;  в) 10;

б) 40;  г) 20.

Перевірка самостійної роботи (самоперевірка)

1 а;  3 б;

2 в;  4 г.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Яке завдання було найцікавішим?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 775; 776 (с. 127)