Математика 4 клас тема ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА І ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ. ПОРІВНЯННЯ ЧАСТИН

ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА І ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ. ПОРІВНЯННЯ ЧАСТИН

Мета: вчити учнів позначати і  порівнювати частини; вдосконалювати навички обчислень; розвивати мислення; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 6

Розв’язання

1) 1 + 6 = 7 (ч.) — становлять 84 книжки;

2) 84 : 7 = 12 (кн.) — на другій полиці;

3) 12 • 6 = 72 (кн.) — на першій полиці.

Відповідь:12 книжок на другій полиці, 72 книжки на першій полиці.

Завдання 7.

1) x+ 450 = 215 • 4  2) (x – 560) : 4 = 140

x+ 450 = 860                 x– 560 = 140 • 4

x= 860 – 450                 x– 560 = 560

x= 410                            x= 560 + 560

                                       x= 1120

2. Математичний диктант

- Від якого числа 400 становить сьому частину?

-  Чому дорівнює ½ частина числа 900?

-  У скільки разів 2 кг більше 400 г?

-  Запишіть у хвилинах 2 год 60 с.

-  Скільки сантиметрів в 70 дм?

-  Дубовий  гай  виділяє  на  рік  830  кг  кисню,  а такий  самий  сосновий  бір  — 540  кг.  На  скільки  більше  кисню  виділяє  дубовий  гай,  ніж  сосновий  бір?

Відповіді:2800; 450; 5 р.; 121 хв; 700 см; 290 кг.

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за підручником (с. 122–123)

Завдання 751–754 (усно)

2. Фізкультхвилинка

ІV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником (с. 123–124)

Завдання 755 (робота в парах)

Розв’язання

3 • 3 = 9 (см)

Відповідь:9 см — довжина шуканого відрізка.

Завдання 756 (самостійно)

а= 43;

989 : а – 20 = 989 : 43 – 20 = 23 – 20 = 3;

1000 – 774 : а = 1000 – 774 : 43 = 1000 – 18 = 982;

17 • а – 567 = 17 • 43 – 567 = 731 – 567 = 164.

Завдання 757 (колективно)

Розв’язання

1) 240 : 4 = 60 (кв.) — у цирк;

2) 420 : 6 = 70 (кв.) — у театр.

3) 60 + 70 = 130 (кв.) — усього.

Відповідь:130 квитків віддали учням початкових класів.

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці?

— Що викликало утруднення?

— Яке завдання було найцікавішим?

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 758; 759 (с. 124).