Математика 4 клас тема ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000 З ОСТАЧЕЮ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000 З ОСТАЧЕЮ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ 

Мета: вчити учнів виконувати письмове ділення з остачею на одноцифрове число, перевіряти правильність його виконання; закріплювати вміння розв’язувати задачі на спільну роботу; виховувати інтерес до вивчення математики, колективізм. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Аналіз самостійної роботи 

3. Усні обчислення 

— Як знайти відстань, якщо відомо швидкість і час? 

— Як знайти швидкість, якщо відомо тільки відстань і час? 

— Як знайти час, якщо відомо тільки швидкість, і відстань? 

Рухомий об’єкт       Швидкість (v)          Час (t)        Відстань (S) 

велосипедист            ?                           2 год          28 км 

автомобіль         60 км/год                     4 год            ? 

літак                        ?                            3 год         1500 км 

дельфін                  35 км/год                       ?           210 км 

— Знаючи відстань велосипедиста і знаючи час його руху, що можемо дізнатися? (Щоб знайти швидкість, необхідно відстань поділити на час.) 

28 : 2 = 14 (км/год) — швидкість велосипедиста 

— Знаючи швидкість і знаючи час руху автомобіля, що ми можемо дізнатися? (Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час.) 

60 • 4 = 240 (км) — проїхав автомобіль 

— Знаючи відстань і час руху літака, що ми можемо дізнатися? 

1500 : 3 = 500 (км/год) — швидкість літака 

— Знаючи швидкість дельфіна і знаючи відстань, яку він проплив, що ми можемо дізнатися? (Щоб знайти час, необхідно відстань поділити на швидкість.) 

210 : 35 = 6 (год) — плив дельфін. 

4. Математичний диктант 

- Записати добуток чисел 90 і 6. 

- Число 500 збільшити в 7 разів. 

- Чому дорівнює добуток будь-якого числа і 0? 

- Чому дорівнює частка чисел 250 і 5? 

- Число 4800 зменшити у 8 разів? 

- Скільки метрів в 1/2 км? 1 /10 км? 

- Гепард пробіг 600 м за 4 хв. З якою швидкістю він біг? 

- Швидкість звуку в повітрі 330 м/с. Через який час ми почуємо звук пострілу, зробленого на відстані 990 м? 

- Площа прямокутника 810 м2, ширина 27 м. Чому дорівнює його довжина? 

 

Відповіді: 540; 3500; 0; 50; 600; 500 м, 100 м; 150 м/хв; 3 с; 30 м. 

5. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку. Робота за підручником (с. 119) 

Завдання 741 (усно) 

45 000 : 100 = 450              250 • 100 = 25 000              10 000 : 1000 = 10 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Підготовча робота 

— Поясніть, як поділити на 10; 100; 1000? Наведіть приклади. 

— Чи всі числа діляться на 10; 100; 1000? Поділіть 97 на 10. 

— Скільки всього одиниць, десятків, сотень у числі 48 563?Скільки всього одиниць, десятків, сотень у числі 43 754; тисяч у числі 698 321? 

2. Робота за підручником (с. 119) 

Завдання 742 (прочитати пояснення) 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота за підручником (с. 119) 

Завдання 743 (письмове виконання завдання з поясненням на дошці) 

254 : 10 = 25 (ост. 4)                12 700 : 1000 = 12 (ост. 700) 

254 : 100 = 2 (ост. 54)              8400 : 1000 = 8 (ост. 400) 

83 450 : 10 = 8345                     83 450 : 100 = 834 (ост. 50) 

Учні доходять висновку: щоб виконати ділення на 10; 100; 1000, потрібно знайти, скільки в числі всього відповідно десятків, сотень, тисяч. Це буде ціле число, а те, що залишилося,— остача. 

2. Фізкультхвилинка 

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 119–120) 

Завдання 744 (за варіантами) 

1 варіант 

724 036 : 4 + 40 850 = 181 009 + 40 850 = 221 859 

2 варіант 

2 • 843 – 4 • 343 = 1686 – 1372 = 314 

Завдання 745 (самостійно) 

Розв’язання 

1) 300 : 3 = 100 (раз) — у 100 разів більше; 

2) 500 • 100 = 50 000 (кг) — потрібно. 

50 000 кг = 50 т 

Відповідь: 50 т пшениці потрібно, щоб засіяти 300 га землі. 

Завдання 746 

— Про що задача? (Про рейси) 

— Скільки можна центнерів вугілля перевезти автомобілем ГАЗ? За скільки рейсів? Скільки можна перевезти автомобілем більшої вантажності? За скільки рейсів? Про що запитується в задачі? Чи можемо ми одразу відповісти на питання задачі? 

— Знаючи, що автомобіль ГАЗ за 24 рейси перевозить 600 центнерів вугілля, що можемо дізнатися? (Скільки перевозить за 1 рейс.) 

— Знаючи, що автомобіль більшої вантажності за 12 рейсів може перевезти 600 центнерів вугілля, що можемо дізнатися? (Скільки перевозить за 1 рейс.) 

— Знаючи, скільки обидва автомобіля перевозять за 1 рейс, що можемо дізнатися? (Скільки перевезли разом за 1 рейс.) 

— Знаючи скільки обидва автомобіля перевезли вугілля за 1 рейс разом, що ми можемо дізнатися? Чи дали ми відповідь на питання задачі? 

— Яка це задача? 

План розв’язання 

- Що дізнаємося в 1-й дії? Якою дією? 

 

600 : 24 = 25 (ц) — перевіз автомобіль ГАЗ за 1 рейс. 

- Що дізнаємося в 2-й дії? Якою дією? 

 

600 : 12 = 50 (ц) — перевіз автомобіль більшої вантажності за 1 рейс. 

- Що дізнаємося в 3-й дії? Якою дією? 

 

50 + 25 = 75 (ц) — стільки перевезли разом за 1 рейс. 

- Що дізнаємося в 4-й дії? Якою дією? 

 

600 : 75 = 8 (ц) 

Завдання 747 (самостійно) 

Розв’язання 

1) 1000 : 100 = 10 (раз.) — 1000 км більше 100 км; 

2) 36 – 31 = 5 (л) — зекономить на 100 км; 

3) 5 • 10 = 50 (л) — зекономить на 1000 км. 

Відповідь: 50 л палива зекономить шофер на шляху в 1000 км. 

Завдання 748 

1) 3 – 1 = 2 (ч.) — складають 16 років; 2) 16 : 2 = 8 (р.) — тепер Семену років. 

Перевірка: 8 + 16 = 24 (р.); 24 : 8 = 3 (рази) 

Відповідь: Семену 8 років. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? Яке завдання було найцікавішим? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 749; 750 (с. 120).