Математика 4 клас тема ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНОГО ЧИСЛА НА ІМЕНОВАНЕ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНОГО ЧИСЛА НА ІМЕНОВАНЕ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ 

Мета: вчити учнів ділити іменовані числа на іменовані; закріплювати вміння розв’язувати задачі; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Завдання 704 

97 м 20 см : 9 = 10 м 80 см 

10 т 5 ц : 5 = 2 т 1 ц 

42 км 40 м : 4 = 10 км 510 м 

3 ц 4 кг : 8 = 38 кг 

1 дм 8 см : 2 = 18 см: 2 = 9 см 

2 км 50 м • 8 = 16 км 400 м 

Завдання 705 

Розв’язання 

1) 24 168 : 4 = 6042 (т) — за один день; 

2) 6042 : 3 = 2014 (т) — відправили. 

Відповідь: 2014 т пшениці відправили до млина. 

2. Усні обчислення 

— Розв’яжіть усно «ланцюжок» з виразів. 

160 : 4 • 9 + 24 – 64 – 100 = (220) 

30 • 20 – 120 + 230 + 200 = (910) 

25 • 3 • 10 : 2 + 125 = (500) 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

IV. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Колективна робота за підручником (с. 114) 

Завдання 706 (усно) 

1 дм : 2 см = 10 см : 2 см = 5 

1 м : 5 см = 100 см : 5 см = 20 

1 км : 100 м = 1000 м : 100 м = 10 

2 см : 20 мм = 20 мм : 20 мм = 1 

1 т : 5 ц = 10 ц : 5 ц = 2 

1 кг : 10 г = 1000 г : 10 г = 100 

— Яку особливість ви помітили? (Ділимо іменоване число на іменоване, а у відповіді його не отримали.) 

— Коли ми ділимо іменоване число на іменоване, потрібно розмірковувати так: «Я повинен дізнатися, скільки разів по 2 см міститься в 10 см». 

Учні роблять висновок: при діленні іменованого числа на іменоване в частці отримуємо звичайне. 

2. Первинне закріплення. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці 

Завдання 707 

36 км : 5 м = 7200 

39 ц : 5 кг = 780 

12 кг 40 г : 8 г = 1505 

12 дм 6 см : 9 = 1 дм 4 см 

4 м 8 см : 3 = 1 м 36 см 

10 м : 4 = 100 дм : 4 = 25 дм 

Завдання 708 

Розв’язання 

1) 127 т 8 ц : 3 = 1278 : 3 = 42 т 6 ц — з другої ділянки; 

2) 1278 ц + 426 ц = 1704 ц — з двох ділянок разом; 

3) 1704 : 6 = 284 ц — цукру. 

284 ц = 28 т 4 ц. 

Відповідь: 28 т 4 ц цукру вийде з усього буряка. 

Завдання 709 (прочитати пояснення) 

3. Фізкультхвилинка 

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником (с. 114–115) 

Завдання 710 (усно) 

Завдання 711 (самостійно) 

Розв’язання 

1) 249 м 90 см : 3 = 24 990 см : 3 = 8330 см — сатину в одному рулоні; 

2) 8330 • 2 = 16 660 (см) — шовку в одному рулоні; 

3) 16 660 • 2 = 33 320 (см) — шовку в двох рулонах. 

33 320 см = 333 м 20 см. 

Відповідь: 333 м 20 см шовку в двох рулонах. 

Завдання 712 (самостійно) 

1) 360 : 6 + 72 : 3 = 60 + 24 = 84; 

2) 252 : 42 + 54 = 6 + 54 = 60; 

3) 360 : (6 + 72 : 3) = 360 : (6 + 24) = 360 : 30 = 12; 

4) 672 : 42 + 24 = 16 + 24 = 40; 

5) (360 : 6 + 72) : 3 = (60 + 72) : 3 = 132 : 3 = 44; 

6) 42 • 23 – 43 • 16 = 278. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання було найцікавішим? 

— Які проблеми і труднощі виникали? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 713; 714 (с. 115).