Математика 4 клас тема ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ 

Мета: вчити учнів ділити іменовані числа на одноцифрове число, правильно виконувати записи; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі, складати вирази, знаходити їх значення; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Завдання 695 

Розв’язання 

1) 1560 : 6 = 260 (т) — чотири комбайни за 6 год; 

2) 260 : 4 = 65 (т) — один комбайн за 1 год; 

3) 520 : 65 = 8 (год) — один комбайн заготовить 520 т. 

Відповідь: за 8 годин може заготовити 520 т один комбайн. 

Завдання 696 

— Зачитайте відповіді у порядку зростання. 

2. Усні обчислення 

1) Порівняйте іменовані числа. 

8 т 261 кг  ?  30 т 261 кг                6 м 3 дм  ?  7 м 33 см 

810 ц   ?  8 т 10 ц                            7 грн 15 к.   ?  715 к. 

2) Вставте пропущені числа. 

2 м 8 см = ____см             8 кг 30 г = _____г 

200 т = _____кг                 150 000 см =____ м 

       28 000 г =___ кг                5 км =_______ м

3. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку 

Робота за підручником (с. 113) 

Завдання 697 (усно) 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 113) 

1. Ознайомлення з поясненням 

Завдання 698 (прочитати пояснення) 

2. Первинне закріплення 

Завдання 699 (письмове виконання завдання з поясненням на дошці) 

1) 5 грн 76 к. : 9 = 576 к. : 9 = 64 к.; 

2) 5 грн : 10 = 500 к. : 10 = 50 к.; 

3) 50 к. • 10 = 500 к. = 5 грн; 

4) 10 м : 4 = 1000 см : 4 = 250 см = 2 м 50 см; 

5) 10 т : 4 = 10000 кг : 4 = 2500 кг = 2 т 500 кг; 

6) 5 ц : 10 = 500 кг : 10 = 50 кг; 

7) 13 см 5 мм : 5 = 135 мм : 5 = 27 мм = 2 см 7 мм; 

8) 7 дм 8 см : 3 = 78 см : 3 = 26 см = 2 дм 6 см; 

9) 81 т : 9 = 9 т. 

Завдання 700 

Розв’язання 

79 грн 50 к. : 5 = 7950 к. : 5 = 1590 к. = 15 грн 90 к. 

Відповідь: 15 грн 90 к. коштує кілограм цукерок. 

3. Фізкультхвилинка 

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником (с. 113–114) 

Завдання 701 (з коментуванням) 

(2080 • 8) • (2080 : 8) = 4 326 400 

Завдання 702 (робота в парах) 

3 косарки — 7 год — 42 га 

1 косарка — 4 год — ? га 

42 : 7 : 3 • 4 = 8 (га) 

1) 42 : 7 = 6 (га) — скосять трьома косарками за 1 год; 

2) 6 : 3 = 2 (га) — скосять однієї косаркою за 1 год; 

3) 2 • 4 = 8 (га) — одна косарка за 4 год. 

Відповідь: 8 га трави скосить одна косарка за 4 години. 

Завдання 703 (самостійно) 

Розв’язання 

1) 3 цт 56 кг • 2 = 356 кг • 2 = 712 (кг) — на двох підводах разом; 

2) 712 : 8 = 89 (кг) — в одному мішку. 

Відповідь: 89 кг жита в одному мішку. 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання було найцікавішим? 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 704; 705 (с. 114).